IZVAJANJE AUDITA NA TABLICI

DIGITALNI NADZOR PRI IZVAJANJU METODE 5S

DIGITALNI NADZOR PRI IZVAJANJU METODE 5S

Po načelih cikla PDCA vsako področje zahteva planiranje, izvedbo in še zlasti nadzor - preverjanje. Uspešnost v izvajanju metode 5S lahko ugotavljamo s kriteriji, številom osvojenih etap, zmanjšanjem deleža izgub, številom izboljšav …

 

Preverjanje je ključni element, s katerim ugotavljamo ali vzdržujemo določen nivo in ugotovimo priložnosti za izboljšanje. Obstajajo različne oblike preverjanja: samoocenjevanje, presoje, opazovanje delovnega mesta, auditi …

 

Strategije ali načrtov običajno ne uresničimo, ker se s tem običajno ne ukvarjamo in ker zahtevajo stalno angažiranje. Tudi preverjanje – AUDITI se ne začnejo ali končajo z golim auditom. Koliko časa bi potrebovali, da bi pridobili vse informacije ali so bile aktivnosti izvedene? Veliko. Ravno zato se auditi, kot orodje izkoriščajo premalo učinkovito.

 

Z orodjem DAM – Daily Audit Management prihranimo vsaj 25% časa v primerjavi z izvajanjem klasičnih auditov na papirju!

V podjetju s pribl. 250. zaposlenimi so s prehodom iz papirnatega na digitalno obliko auditiranja prihranili pribl. 70.000 EUR letno

V podjetju s pribl. 250. zaposlenimi so s prehodom iz papirnatega na digitalno obliko auditiranja prihranili pribl. 70.000 EUR letno

PODATKI SO BOGASTVO

Vsa našteta orodja prispevajo pomemben prihranek časa, toda največjo vrednost tvorijo podatki in informacije, ki jih lahko črpamo iz njih. S pomočjo analitike si lahko pridobimo mnogo koristnih informacij s pomočjo katerih lahko ugotovimo še neizkoriščene potenciale ali razvojne možnosti. Podatki nikoli ne lažejo! Tudi takrat, ko jih ni, je to za nas pomembna informacija, da je treba nekaj narediti. Digitalna orodja so lahko bolj ali manj zanesljiva, prijazna uporabniku itd., toda vedno nudijo podatke, ki lahko vodijo do boljših odločitev, zniževanja stroškov, boljših standardov 5S.

PERFORMANCE STORYBOARD je rešitev, ki nam omogoča preprosto pridobivanje, dostopanje in izmenjavo dragocenih podatkov. Pridobljen čas lahko izkoristimo za bolj pomembne in koristne stvari.

Podatki so bogastvo, ki nam omogočajo boljše odločitev in učinkovito delo

Podatki so bogastvo, ki nam omogočajo boljše odločitev in učinkovito delo

UKREPANJE NA DIGITALEN NAČIN, KO CILJI 5S NISO DOSEŽENI

Že Einstein je povedal, da z istim načinom dela, ne moremo pričakovati boljših rezultatov. Ali zaznate, kdaj predlogo vztrajate pri enakem načinu dela, v katerem primeru bi bilo treba izvesti ukrepe na višji stopnji ali uporabiti drugačen pristop …?

 

Metoda 5S je v osnovi enaka, toda pristop je lahko zelo drugačen, odvisen od rezultatov, ki jih želimo uresničiti. Ta izziv orodja PERFORMANCE STORYBOARD s svojo zasnovo zelo dobro rešujejo. Glede na zastavljene cilje in rezultate lahko vidimo, ali so bili naši doslej določeni in izvedeni ukrepi dovolj robustni ali je pač treba nekaj spremeniti – izboljšati. Pri bolj kompleksnih težavah ali bolj ambicioznih načrtih lahko nadgradimo metodo 5S z orodjem ACP - Analysis of Causes for Problem, kjer natančno analiziramo problem in spremljamo učinkovitost ukrepov.

Z orodjem ACP - Analysis of Causes for Problem, lahko rešujete tudi najbolj kompleksne probleme in zmanjšujete potrate

Z orodjem ACP - Analysis of Causes for Problem, lahko rešujete tudi najbolj kompleksne probleme in zmanjšujete potrate

se nadaljuje v ponedeljek ...