VKLJUČEVANJE METODE 5S V STRATEGIJO PODJETJA IN DIGITALNO NAČRTOVANJE METODE 5S

VKLJUČEVANJE METODE 5S V STRATEGIJO PODJETJA

prispevek: 5/7

Razumljivo je, da metoda 5S ni sama sebi namen, temveč želimo na tak način izboljšati ključne kazalnike uspešnosti na posameznem delovnem mestu, stroju ali na nivoju celotne organizacije. Za uspešne organizacije je značilno, da uvrščajo metodo 5S med glavne načine za uresničevanje strategije. Pri tem se pojavlja dejanska težava, da 90% podjetij ne uresniči svoje strategije, ne zaradi pomanjkljive strategije, temveč zaradi pomanjkljivega izvajanja. To težavo lahko rešimo z orodjem PMB - Performance Management Board, ki je namenjeno uresničevanju strateških in medsebojno usklajenih ciljev na vseh nivojih organizacije.

 

PMB omogoča:

  • Določitev strategije in ciljev;
  • Usklajeno razširjanje in vodenje ciljev po vseh nivojih oz. enotah organizacije;
  • Opredelitev načinov in metod, kako se bodo cilji uresničili;
  • Sistematično in vizualno spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti – KPI Key Performance Indicator;
  • Reševanje problemov na metodološki način (v kombinaciji z orodjem SAM ali ACP), ko cilji niso doseženi;
  • Izvajanje SWOT analiz, s katerimi ugotovimo priložnosti za izboljšanje …

Orodje PMB omogoča jasno postavljanje in upravljanje ključnih kazalnikov uspešnosti

Orodje PMB omogoča jasno postavljanje in upravljanje ključnih kazalnikov uspešnosti

DIGITALNO NAČRTOVANJE METODE 5S

Ameriški general in predsednik Dwight Eisenhower je dejal: »Načrtovanje je vse! Sam načrt ne pomeni še nič.« Načrtovanje ni enkratno dejanje! V resničnosti lahko še tako dober načrt hitro postane neuporaben, če ne upoštevamo spremenljivk, ki jih prinaša realno življenje.

 

Načrtovanje je nujno zato, da imamo osnovo, na katero se opiramo. Z vodilnim načrtom metode 5S opredelimo ključne informacije in časovni potek izvajanja metode po organizacijskih območjih. To pomeni množico informacij in elementov, ki jih je treba usklajevati, se večkrat vprašati, ali je šlo vse po načrtu oz. zakaj ne, kje so vzroki za odstopanje itd. Vsi vemo kako to poteka v raznih pisnih, Excelovih načrtih in podobno, načrtovanje preprosto ne deluje.

 

Z orodjem ESB – Enterprise Schedule Builder lahko načrtujemo različne sistematične dogodke (sestanke, srečanja delovnih skupin …), obenem ga lahko uporabljamo za vodenje različnih projektov na področju stalnih izboljšav – na primer metode 5S. Vodimo lahko tudi ostale projekte, kot npr. uvajanje nove opreme, izdelkov, storitev …

 

Namesto spremljanja dogodkov in projektov na različnih mestih (v dokumentih in mapah na mrežnih diskih …), lahko združujemo in nadzorujemo vse procese, vezane na sistematične dogodke in projekte, na enem mestu in z enim orodjem.

Orodje ESB omogoča vizualno upravljanje sistematičnih dogodkov in projektov

Orodje ESB omogoča vizualno upravljanje sistematičnih dogodkov in projektov

IZVAJANJE METODE 5S

Vsak korak metode 5S zahteva izvedbo množice aktivnosti, ki nam zagotavljajo vzdrževanje nivoja ali izboljševanje in tudi ta proces je dobro imeti pod nadzorom.

V praksi se zaradi različnih razlogov, kot so: dejansko pomanjkanje virov, sposobnosti, včasih tudi volje ali motivacije …, ne zgodi pričakovano napredovanje. Ali vemo, kje smo bolj in kje manj uspešni, poznamo odgovore, kako nadgraditi ukrepe, kdo potrebuje pomoč, kje manjkajo usmeritve ali spodbude, kaj smo izboljšali in kaj se naučili, kaj lahko postane standard …?

Orodje ESB ima zasnovo, ki nam hitro pokaže, kje imamo največje priložnosti za izboljšanje.
Orodje ESB omogoča vizualno upravljanje sistematičnih dogodkov in projektov

Orodje ESB omogoča vizualno upravljanje sistematičnih dogodkov in projektov

Metodo 5S običajno izvajamo v obliki delovanja manjših delovnih skupin, v okviru katerih poteka mnogo aktivnosti. Orodje ESB omogoča preprosto beleženje, spremljanje vseh informacij, ki se navezujejo na te dogodke, da lahko bolje nadziramo in analiziramo izvajanje metode 5S na nivoju celotne organizacije.

se nadaljuje jutri ...