DIGITALNA KOMUNIKACIJA IN PRIZNAVANJE PRI IZVAJANJU METODE 5S

DIGITALNA KOMUNIKACIJA IN PRIZNAVANJE PRI IZVAJANJU METODE 5S

prispevek: 7/7

Komunikacija je pomemben element vsake organizacije. Prikazovanje splošnih informacij, predstavljanje organizacije delovne skupine, razlaga ciljev, izvedenih ukrepov in rezultatov. Prikaz težav, reševanje problemov in razlaga v obliki zgodb, demonstracija izboljšav, nagrajevanje, vse to so nujni elementi komunikacije na področju metode 5S. S komunikacijo širimo dobro prakso ali opozarjamo na težave, s komunikacijo odpravljamo pomisleke in širimo znanje.

 

Orodje VCB - Visual Communication Board je orodje, s katerim lahko v digitalni obliki prikažete vse naštete elemente in še več. Neposredno se prikazujejo rezultati o ključnih kazalnikih uspešnosti ali se predstavijo aktivnosti delovne skupine. Z občasnim izvajanjem anket ugotovimo vzdušje in motivacijo zaposlenih, ki se vključujejo v delovne skupine 5S.

Z orodjem VCB - Visual Communication Board prikazujemo splošne informacije, nadomestimo klasične panoje za prikaz aktivnosti, izvajamo ankete …

ZAKLJUČEK

Digitalizacija ni nekaj novega in praktično vsi se zavedamo, kako je pomembna. Mnoga podjetja so si zaradi pospešenega razvoja na tem področju že ustvarila neulovljivo konkurenčno prednost, ker so zelo zgodaj prepoznala potencial digitalnega. Splošno so nam znane zgodbe o uspehih organizacij, kot so Amazon, Google, Facebook, Uber …, toda tudi proizvodna podjetja investirajo vse več v digitalizacijo, kar je razvidno po mnogih objavah na spletu, obravnavanih temah na konferencah, zabeleženih strategijah oz. letnih poročilih o milijonskih vlaganjih, ki jih objavljajo podjetja.

 

Digitalizira se vse, planiranje in spremljanje proizvodnje, procesi zagotavljanja kakovosti, obvladovanje varnosti, procesi vodenja in tudi procesi vitke organizacije oz. stalnega izboljševanja, med katere uvrščamo 5S in ostale mednarodno priznane metode, kot so Kaizen, TPM - celovito produktivno vzdrževanje, 6 SIGMA. Poleg tega lahko orodja PERFORMANCE STORYBOARD© zagotovijo učinkovitejše upravljanje ključnih kazalnikov uspešnosti, reševanje problemov, izvajanje projektov zmanjševanja izgub ali potrat …

Orodja PSB podpirajo izvedbo svetovno najbolj razširjenih metod in orodij LEAN organizacije
Čeprav se zdi nenavadno, lahko vse te preizkušene metode dela osvajamo z orodji PERFORMANCE STORYBOARD, občutno hitreje in preprostejše, kot s klasičnimi načini dela. Zasnova orodij je vizualna in prijazna vsem uporabnikom. Vsakdo, ki zna uporabljati pametni telefon ali računalnik, jih lahko osvoji brez težav. Osvajanje samih metod pa zagotovimo z implementacijo po korakih.
Ne izgubljajte dragocenega časa in denarja z vztrajanjem na klasičnem načinu dela. Vabimo vas, da se že danes odločite za implementacijo pilotnega DIGITALNEGA 5S projekta!

 

Za informacije, on-line predstavitev ali predstavitev v vašem podjetju, nas prosimo kontaktirajte na:

Telefon: +386 (0)7 30 73 081

Mobilni telefon: +386 (0)41 928 618

Elektronska pošta: info@demetra-leanway.com

Web: https://demetra-leanway.com/