Polycom auditi

DELIMO DOBRO PRAKSO: POLYCOM ŠKOFJA LOKA

DELIMO DOBRO PRAKSO 

V enem letu preprečili več kot 3.300 težav

 

Herbert William Heinrich velja za enega od pionirjev v industrijski varnosti. Bil je pomočnik načelnika oddelka za inženiring in inšpekcijski nadzor potniških zavarovanj. Leta 1931 je objavil svojo knjigo: Preprečevanje nesreč v industriji (Industrial Accident Prevention), v kateri je zapisal zanimivo ugotovitev, ki je obveljala kot Heinrich-ov zakon.

 

Ta pravi, da delež 330 potencialnih nevarnosti v obliki nepravilnosti lahko povzroči: 1 večjo nezgodo, 29 nezgod z manjšimi poškodbami in 300 dogodkov, ki ne povzročijo nezgode, vendar povzročijo neko vrsto težave.

 

S časom se je ugotovilo, da Heinrich-ovo pravilo oz. zakon ne velja le za varnostne nezgode, temveč za večino težav ali problemov, ki se nam dogajajo: okvare na strojih, nekakovostni izdelki, zamujeni roki, nedoseženi cilji, bolezni … Pred tem skoraj vedno obstajajo določene nepravilnosti, pomanjkljivosti, nevarni dogodki, obnašanja, stanja, simptomi, ki vodijo do njih.

HEINRICHOVA PIRAMIDA

HEINRICHOVA PIRAMIDA

Razumevanje Heinrichove piramide zelo dobro potrjujejo v podjetju Polycom, kjer so v letu 2023 realizirali več kot 3.100 internih procesnih auditov. Ob predpostavki, da so z vsakim auditom ugotovili vsaj „3 priložnosti“, to pomeni 9.300 zaznanih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki so jih obravnavali še preden postanejo težave.

 

Hipotetično, če vzamemo razmerje Heinrichove piramide, so na področju varnosti, kakovosti, produktivnosti itd. zaznali pomanjkljivosti, ki predstavljajo potencial za 28 večjih, 817 srednje velikih in 8455 manjših težav ali izgub. Dejansko nam te številke ne razkrivajo vsega izkoriščenega potenciala; zato je pomembno, da ne podcenjujemo tega orodja, ki ima lahko strateški pomen. Namreč, ko se zgodijo npr. hude delovne nesreče, ko imamo večje zastoje, neugodne reklamacije in ostale izgube, stroški in negativne posledice to jasno pokažejo. To, kar je bilo preprečeno, pa ostaja ne-zaznano. Je pa mogoče, glede na to, da so auditi dokumentirani, s podrobnejšo analizo ugotoviti kako dobro je orodje izkoriščeno in kakšne so še rezerve, da se dodana vrednost auditov še zviša.

 

Zagotovo drži, da v podjetju Polycom na tak način delujejo predvsem preventivno, kar je zagotovo mnogo ceneje, kot odpravljanje težav - izgub.  Na tak način najbolje potrjujejo uresničevanje enega izmed glavnih načel: „Delati bolje“, ki jih vodi do ključne konkurenčne prednosti.

Digitalno izvajanje auditov

V podjetju Polycom so v letu 2023 opravili več kot 3.100 internih procesnih auditov z visokokakovostnim digitalnim orodjem DAM - Daily Audit Management.

 

Na tak način so zaznali več kot 9.300 priložnosti, preden so postale manjše ali večje težave.

DAM omogoča načrtovanje in strukturirano izvajanje auditov ter ostalih revizij, sledenje ukrepom, sodelovanje v realnem času. Uporabljati ga je mogoče na vseh digitalnih napravah.