Delimo dobro prakso I Odpravljanje problemov na izvoru

Delimo dobro prakso: Odpravljanje problemov na izvoru

Iskanje in odpravljanje osnovnega vzroka ob pojavu težave z analizo 5 x zakaj je kot zdravljenje vira bolezni namesto zgolj simptomov. Robusten postopek 5 x zakaj vodi do bolj trajnostnih rešitev, zmanjšuje verjetnost ponovitve in spodbuja kulturo stalnega izboljševanja.

 

Primer dobre prakse: podjetje Polycom

Na strokovni delavnici reševanja problemov v podjetju Polycom smo usvajali teoretične, praktične in digitalne veščine v odkrivanju osnovnega vzroka. Identifikacija osnovnega vzroka z analizo 5 x zakaj je ključnega pomena iz več razlogov:

 

    • Večja učinkovitost: Odpravljanje samo simptomov problema prinese le začasno olajšanje, ne odpravi pa težave. Z ugotovitvijo izvora problema se občutno zmanjša verjetnost, da se bo problem v prihodnosti ponovil. To prihrani čas, vire in trud, ki bi ga sicer porabili za reševanje istega problema.
    • Boljša izraba virov: Ko odkrijemo vir problema, so naši ukrepi bolj osredotočeni in ne tratimo časa in virov za neproduktivne dejavnosti. To prinaša prave koristi in zmanjšuje nepotrebne stroške.
    • Boljše odločanje: Razkritje osnovnega vzroka prinaša ključne informacije, ki vplivajo na procese odločanja. To vodi do drugačnega razporejanja virov, določanja prioritet in izvajanja strategij.
    • Razvoj sposobnosti: Razumevanje vzroka težave spodbuja učenje, kritično razmišljanje in rast znotraj organizacije ali posameznika. Ponuja priložnost za analizo preteklih napak in učenje iz njih, kar omogoča uvedbo izboljšav za prihodnost.
    • Izboljšano prevzemanje odgovornosti: Identifikacija osnovnega vzroka olajša ustrezno izbiro odgovornosti. Pojasni, kdo ali kateri dejavniki so prispevali k težavi, kar omogoča uvedbo ustreznih ukrepov za preprečevanje podobnih problemov v prihodnosti.
Delimo dobro prakso: Odpravljanje problemov na izvoru
Delimo dobro prakso: Odpravljanje problemov na izvoru

Usvajanje veščin odkrivanja in odpravljanja problemov na izvoru z metodo 5 x zakaj v podjetju Polycom, vključno z uporabo digitalnega orodja APS (Advanced Problem Solving), kaže na predanost h kulturi stalnega izboljševanja.