ANALIZA 5 X ZAKAJ

USVOJITE VEŠČINE ISKANJA OSNOVNIH VZROKOV PROBLEMA

Analiza osnovnega vzroka je metoda reševanja problemov, ki se uporablja za ugotavljanje vira oz. osnovnega vzroka za nastalo napako ali težavo. Za resnično odpravljen vir težave štejemo, če se nam problem več ne ponovi. V praksi to ni tako preprosto, saj brez temeljite preiskave zelo težko ugotovimo, ali določen vzrok ne skriva za sabo še več vzrokov, ki dejansko vodijo do problema. Praviloma bi se morali vprašati vsaj 5 x ZAKAJ.

5 x ZAKAJ je eno najbolj razširjenih orodij za ugotavljanje in odpravljanje osnovnega vzroka problema. V praksi jo lahko uporabimo samostojno ali pogosto v sklopu različnih oblik reševanja problemov, kot so: 8D poročilo, A3, QC Story, QRQC, pri projektih eliminiranja kroničnih izgub po načelu PDCA in tudi DMAIC.

Tehniko analize 5 x ZAKAJ je formalno razvil Sakichi Toyoda že pred več kot 100 leti in od takrat se osnova do danes ni bistveno spremenila, razen v tem, da klasične analize na papirju zamenjuje digitalna tehnologija. Pojavila se je potreba po drugačnih sposobnostih in preoblikovanju zastarelih pristopov v organizaciji dela.

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, kjer se boste naučili, kako narediti robustno analizo 5 x ZAKAJ in kako voditi preiskavo osnovnega vzroka. Na klasičen način in s pomočjo digitalne tehnologije.

CILJI DELAVNICE:

  • Spoznali boste, kako zagotoviti robustno analizo osnovnega vzroka.
  • Naučili se boste samostojne analize osnovnega vzroka.
  • Izurili se boste v tem, kako voditi (fasilitirati) preiskavo osnovnega vzroka.
  • Pridobili boste nasvete, kako premagati mnoge ovire v procesu reševanja osnovnega vzroka.
  • Ob strokovni pomoči boste izvedli samostojno analizo osnovnega vzroka v skupini.
  • Izvedli bomo tudi analizo 5 x ZAKAJ, z digitalnim orodjem.