STRATEŠKI POMEN NIVOJA LEAN ZRELOSTI

STRATEŠKI POMEN NIVOJA LEAN ZRELOSTI

Pri zdravem človeku znaša normalna telesna temperatura med 35,8 in 37,2 °C vse kar odstopa od tega okvira (standarda), nam sporoča, da se s telesom nekaj dogaja. Ko se temperatura bliža zgornji meji preživetja, ki znaša 42,8 °C ali spodnji meji, ki znaša 27 °C, pomeni, da imamo problem!

 

Merjenje je zelo pomembno. Tega se v poslovnem svetu zelo dobro zavedamo. Uspeh podjetja lahko merimo prek različnih kazalnikov oz. meril, ki odražajo dosežke na različnih področjih. Finančno uspešnost merimo v ustvarjenem prometu in dobičku. Zadovoljstvo kupca ugotavljamo z anketami in analizami zvestobe. Zadovoljstvo zaposlenih preverjamo z anketami in deležem fluktuacije. Kazalniki za ugotavljanje stopnje varnosti, produktivnosti, uspešnosti v doseganju rokov in zmanjševanju stroškov …, so pomembni prožilci, ki nam sporočajo kje vse so izzivi ali problemi. Redno spremljanje meritev (kazalnikov) nam pomaga, da smo bolj odzivni na spreminjajoče se tržne razmere in notranjo dinamiko.

 

Glede na gospodarske trende, naraščajočo potrebo po intenzivnem izboljševanju učinkovitosti z zmanjševanjem izgub ali nepotrebnih stroškov, lahko za vse, ki niso dovolj Lean ali vitki, nastopijo težave.

 

Za ugotavljanje nivoja Lean zrelosti obstajajo določene metodologije in diagnostika. Ugotovljena stopnja nam signalizira ali smo v koraku z aktualnimi organizacijskimi trendi ali morda NE, kar je razlog za ukrepanje. Če tega ne merimo ali ga ugotavljamo na napačen način, potem zagotovo ne zaznamo „rdeče luči“, ki nam signalizira, da je potrebno ukrepanje.

 

LEAN PREDSTAVLJA VELIKO PRILOŽNOST ZA USTVARJANJE KONKURENČNE PREDNOSTI, če se tega lotimo na sistemski ravni. Le kdo ne pozna Toyotinega proizvodnega sistema, glavno referenco v tem pogledu, ki nima posnemovalcev samo iz proizvodnih podjetjih. Lean je ena glavnih filozofij oziroma miselnosti današnjega časa!

 

Pojem LEAN je prvi opredelil John Krafcik v letu 1988, ravno na temeljih Toyotinega organizacijskega modela odličnosti. Z razvojem tega pristopa in digitalizacijo se je pojavil nov pojem: LEAN SISTEMI 4.0! Sicer se v tem pogledu pojavljajo različna poimenovanja, ki ravno tako označujejo integracijo digitalnih rešitev v sisteme za izboljševanje učinkovitosti, vendar sam naziv ni toliko pomemben, kot vsebina. To pa lahko ugotovimo le s podrobnim strokovnim preučevanjem.

 

V skupini Boston Consultig Group so v letu 2017 opravili primerjalno študijo, v kateri so na vzorcu več sto podjetij, ugotavljali primerjalno stopnjo zrelosti na področju Lean-a in Industrije 4.0. Izsledki so pokazali, da je:

 

  • več kot 70% podjetij na nižji stopnji Lean in digitalni zrelosti,
  • manj kot 5% podjetij na višjem nivoju digitalne zrelosti,
  • manj kot 20% anketiranih podjetij na višji stopnji Lean zrelosti,
  • na višjem nivoju zrelosti, po merilih Lean industrije 4.0, pa manj kot 5% podjetij.

 

Iz izsledkov lahko ugotovimo, da ima nekje 3/4 podjetij velike priložnosti v „črpanju sredstev“ iz naslova izgub učinkovitosti, več kot 95% podjetij pa še ne izkorišča potenciala, ki jim ga ponuja integracija digitalnih orodij v Lean oz. v sistem, ki ga podjetje definira za optimizacijo in izboljšanje učinkovitosti.

 

V podjetju DEMETRA Lean Way, kot eden svetovnih pionirjev v digitalizaciji procesov Lean managementa, smo seznanjeni z različnimi metodami za ugotavljanje Lean zrelosti, tudi po kriterijih LEAN SISTEMA 4.0. Doslej smo izdelali več deset tovrstnih diagnostik, s katerimi smo podjetjem pokazali nove priložnosti za napredek in izboljšanje učinkovitosti.

 

Naše dosedanje izkušnje na tem področju bomo predstavili na našem tradicionalnem dogodku LEAN AKADEMIJA, ki se bo odvijal 17. aprila 2024 v Hotelu Mons v Ljubljani.