PRIHODNOST POSLOVANJA JE V LEAN SISTEMU 4.0

PRIHODNOST POSLOVANJA JE V LEAN SISTEMU 4.0

Vabljeni k sodelovanju v raziskavi

 

STE PRIPRAVLJENI NA PREOBRAZBO VAŠEGA POSLOVANJA?

Ključ do uspeha podjetij so svetovno uveljavljeni postopki za izboljšanje učinkovitosti in digitalizacija.

 

Iz tega naslova se je v svetu pojavil nov pristop, ki definira integracijo digitalnih rešitev v procese izboljševanja učinkovitosti in ga imenujemo LEAN SISTEM 4.0! Ne gre za en sistem! Tako kot na svetu ne obstaja zgolj Toyota Production System, temveč še veliko podobnih sistemov, bodo vodilna podjetja gradila svoje Lean sisteme 4.0 in mnogi jim bodo sledili. Seznanjeni smo, da imamo tudi v Sloveniji podjetja, ki aktivno gradijo Lean sisteme 4.0, ne vemo pa koliko. O tem bomo spregovorili tudi na našem dogodku LEAN AKADEMIJA, ki bo 17. aprila 2024.

 

V skupini Boston Consultig Group so v letu 2017 opravili primerjalno študijo, v kateri so na vzorcu več sto podjetij, ugotavljali primerjalno stopnjo zrelosti na področju Lean-a in Industrije 4.0. Izsledki so pokazali, da manj kot 20% anketiranih podjetij dosega višjo stopnjo Lean zrelosti, medtem ko se je na višji nivo zrelosti, po merilih Lean industrije 4.0, uvrstilo manj kot 5% podjetij.

Podobne študije v Sloveniji še ni bilo izdelane, zato smo v podjetju DEMETRA Lean Way, kot eden svetovnih pionirjev v postavljanju Lean sistemov 4.0, sprejeli odločitev, da izvedemo podobno raziskavo tudi pri nas. Ravno zato, da bi združili svoje moči pri nadaljnjem razvoju LEAN SISTEMOV 4.0 ali vsaj pričeli z izmenjavo znanja in izkušenj tudi v našem okolju.

Zato vas vabimo, da sodelujete v raziskavi!

  

KAKO LAHKO SODELUJETE?

  • Pripravili smo poenostavljen vprašalnik za ugotavljanje prisotnosti elementov LEAN SISTEMA 4.0, v podjetjih.

  • Možnost sodelovanja v raziskavi imate vsa podjetja, ki ste pripravljena sodelovati v tej raziskavi, in odgovoriti na 43 vprašanj. Tako boste nam in tudi sebi pomagali razumeti kako daleč smo na poti digitalne transformacije in učinkovitosti. Potrebno je nekaj časa, dobre volje in čimbolj kritično razmišljanje.

  • Da vaš trud ne bi bil zaman, smo pripravili posebno priznanje EXCELLENCE SYSTEM 4.0 AWARD, ki jo bo prejelo podjetje z največ pridobljenimi točkami. Seveda bomo v ožjem krogu favoritov, po opravljeni anketi, preverili verodostojnost odgovorov; ravno zato, da bo šla nagrada v prave roke.

  • Na podlagi odgovorov bomo naredili analizo in podali oceno za izbor prejemnika nagrade, ki je v preteklem obdobju naredilo pomemben napredek v smeri razvoja Lean sistema 4.0.

  • Odgovori in rezultati bodo uporabljeni zgolj v raziskovalni namen in ne bodo posredovani tretji osebi.

 

Razglasitev prejemnika in podelitev priznanja EXCELLENCE SYSTEM 4.0 AWARD bomo opravili v sklopu našega tradicionalnega dogodka LEAN AKADEMIJA, ki se bo odvijala 17. aprila 2024 v Hotelu Mons v Ljubljani.

 

ZAKAJ SODELOVATI V RAZISKAVI?

  • Pridobili boste vpogled v najnovejše trende in prakse na področju Lean sistemov 4.0.

  • Prispevali boste k razvoju znanja in izboljšanju organizacijskih oz. menedžerskih praks v slovenskem prostoru.

  • Vplivali boste na širjenje Lean miselnosti, svetovno uveljavljene kulture izboljševanja učinkovitosti.

  • Osvojite lahko priznanje EXCELLENCE SYSTEM 4.0 AWARD, ki jo bo prejelo podjetje z najbolj prepričljivimi odgovori v raziskavi.

 

Čas za oddajo odgovorov v anketi je do 5. aprila 2024.

 

Do vprašalnika lahko dostopate TUKAJ.

 

HVALA ZA SODELOVANJE.