KAKO DIGITALIZIRAMO METODO 5S Z ORODJI PERFORMANCE STORYBOARD?

KAKO DIGITALIZIRAMO METODO 5S Z ORODJI PERFORMANCE STORYBOARD?

prispevek: 3/7

PERFORMANCE STORYBOARD© je aplikacija in nov pristop v izvajanju vitke organizacije, ki temelji na digitalni tehnologiji. Rešitev vsebuje niz orodij, ki so zasnovana za izvedbo svetovno najbolj priznanih metod in orodij LEAN prakse, kot so:

 • 5S;
 • Kaizen;
 • TPM - Total Productive Maintenance;
 • PDCA, DMAIC;
 • HOSHIN KANRI - postavitev in razširjanje strategije in vsakodnevno vodenje ključnih kazalnikov po vseh nivojih organizacije;
 • reševanje problemov,
 • projekti eliminiranja kroničnih izgub ali potrat;
 • obravnavanje nevarnih ali skoraj dogodkov;
 • vodenje potencialnih rizikov za napake;
 • analize in postopanje ob nedoseženih ključnih kazalnikih uspešnosti – rezultatih;
 • izvajanje auditov in ostalih ocenjevanj ali preverjanj;
 • strukturirano obvladovanje večjih odpovedi na stroju;
 • vizualni menedžment in komunikacija …
Prikaz osnovnih procesov, ki jih pokrivajo orodja PERFORMANCE STORYBOARD

Prikaz osnovnih procesov, ki jih pokrivajo orodja PERFORMANCE STORYBOARD

Orodja so univerzalna in jih lahko uporabimo za digitalizacijo mnogih svetovno uveljavljenih metod in orodij vitke organizacije. Rešitev je modularna in fleksibilna, prijazna vsem nivojem uporabnikov, od operaterjev, do TOP menedžmenta. Orodja lahko medsebojno kombiniramo, povezujemo in nenehno nadgrajujemo skladno z razvojem digitalizacije na področju vitke organizacije. Zaradi univerzalnosti, splošne uveljavljenosti in koristi metode 5S, je morda to najlažji prvi korak v digitalizacijo procesov stalnih izboljšav.

 

Običajno se organizacije pri implementaciji in izvajanju metode 5S opiramo na lastno znanje, izmenjavo praks, izobraževanje, pomoč svetovalcev itd. V tem pogledu digitalizacija bistveno ne spreminja ustaljene prakse, razlika je le v tem, da klasične nosilce informacij na papirju, obrazcih, Officeovih orodjih, panojih in podobno, nadomešča internetna tehnologija. Za to potrebujemo dostop do spleta, tehnično sredstvo (računalnik, tablico, pametni telefon itd.), prilagoditev organizacije in navad oz. osvajanje spretnosti, kar pravzaprav ni tako radikalna sprememba.

 

Digitalna tehnologija je izziv in proces spremembe, ki se ne začne z nakupom posameznega digitalnega orodja, temveč z zavedanjem, da je digitalizacija nuja.

 

Formalno je prvi korak k digitalizaciji – na primer metode 5S - odločitev vodstva, da se ti procesi digitalizirajo.

 

To ni preprosta odločitev in zato se ob tem običajno porajajo mnogi pomisleki, kot na primer: »sedaj imamo druge prioritete, še je čas, saj imamo ali že delamo nekaj podobnega Itd.« Vztrajanje pri obstoječih načinih dela, uvajanje sicer preizkušenih, toda preživetih tehnologij, čakanje na boljše rešitve, oziranje okoli, da bodo to najprej storili drugi …, vse to pomeni ne izkoriščanje možnosti za zmanjšanje potrat. To je po svoje velika škoda, kajti konkurenca nenehno napreduje ravno zaradi boljšega obvladovanja potrat, stroškov... Ob tem je potrebno razumeti, da danes ni konkurent zgolj nekdo, ki nudi enake ali podobne izdelke ali storitve, temveč vsi, ki lahko zaposlenim ponudijo več kot mi sami. Vlaganje v razvoj in stalno izboljševanje ni nikoli metanje denarja in časa stran, če znamo vložke in pridobitve prikazati, kot merljive - na primer s kazalnikom ROI (return of investment) ali nemerljive, kot so pridobljena znanja in izkušnje, izboljšana motivacija zaposlenih … »Varčevati« in v teh časih ne investirati v digitalizacijo, pomeni zamrzniti razvoj in napredovanje«.

 

Poslovni model PERFORMANCE STORYBOARD je zasnovan tako, da organizacijam ne ponuja le digitalnih orodij, temveč optimalno podporo od prvih testiranj orodij do vsakdanje uporabe, kot tudi implementacijo preizkušenih metod (5S, TPM, Kaizen, 6SIGMA …) v kombinaciji z digitalnimi orodji.

Prikaz osnovnih procesov, ki jih pokrivajo orodja PERFORMANCE STORYBOARD

Prikaz osnovnih procesov, ki jih pokrivajo orodja PERFORMANCE STORYBOARD

se nadaljuje jutri ...