Z DIGITALIZACIJO METODE 5S ZMANJŠAMO »AD HOCK« OBNAŠANJE

Z DIGITALIZACIJO METODE 5S ZMANJŠAMO »AD HOCK« OBNAŠANJE

prispevek: 2/7

 

Značilnost 5S in tudi ostalih metod vitke organizacije je strukturirana zasnova, ki se odvija po PDCA ciklu (plan – do – check - act ali načrtujemo – izvedemo – preverimo – ukrepamo). Tak pristop nam zagotavlja vzdrževanje in nenehno izboljševanje nivoja. V delovnem okolju se prepleta množica procesov, v katerih nastajajo izgube, ki jih lahko rešimo z upoštevanjem korakov 5S.

 

Digitalizacija nam v tem pogledu ponuja nove izzive in možnosti v razvoju svetovno najbolj uveljavljene metode za organizacijo delovnega mesta.

 

Izzivi, ki jih prinaša digitalizacija, so:

  • spreminjanje obstoječih navad in organizacije dela;
  • uvajanje novih tehnologij in tehnične opreme;
  • usvajanje novih znanj in sposobnosti, ki jih zahteva nova tehnologija itd.

 

Pridobitve na strani digitalizacije:

  • delamo bolj učinkovito in ceneje kot s papirjem;
  • izboljšamo jasnost – preglednost in razumevanje postopka;
  • pridobljeni čas lahko izkoristimo za aktivnosti z višjo dodano vrednostjo;
  • pridobljeni podatki in informacije so nam trdna osnova za izboljšanja;

 

Ali ste vedeli, da v povprečju ljudje izgubimo dnevno 20% časa za obdelavo podatkov, iskanje ali  razumevanje informacij?
  • več podatkov in njihova hitra obdelava omogoča sprejemanje boljših odločitev;
  • merimo uspešnost na področjih, ki se doslej niso merila;
  • posvetimo manj časa gasilskim akcijam, zato lahko več časa posvetimo načrtovanim aktivnostim in stalnim izboljšavam.
Z orodji PERFORMANCE STORYBOARD lahko občutno zmanjšamo delež vsakodnevnega »gašenja«

Z orodji PERFORMANCE STORYBOARD lahko občutno zmanjšamo delež vsakodnevnega »gašenja«

se nadaljuje jutri ...