IZVEDBA METODE 5S NA DIGITALEN NAČIN

IZVEDBA METODE 5S NA DIGITALEN NAČIN

prispevek: 1 / 7

Zasnova metode 5S je praktično enaka že vse od sedemdesetih let, ko se je nekje začel njen pohod in osvajanje globalnega sveta. Izvaja se v proizvodni industriji, storitvenih dejavnostih, zdravstvu …, in glede na vse hitrejši tempo življenja, tudi v domačem okolju. Ali ste že slišali za japonsko mesto Ashikaga, kjer več kot 150 organizacij redno prakticira ravno metodo 5S? Več informacij o tem si lahko poiščete na spletu z uporabo kombinacije naslednjih besed: " Ashikaga – the 5S City").

 

Več kot očitno je, da 5S postaja nepogrešljiv element organizacije slehernega življenja, seveda če želimo biti učinkoviti, nenehno napredovati in slediti hitremu življenjskemu tempu.

 

In v skladu s sodobnimi trendi, zakaj ne bi bila ravno 5S, med prvimi na listi metod in orodij stalnih izboljšav, ki se digitalizirajo?
DIGITALIZACIJA METODE 5s

Zasnova in namen metode 5S

5S je kratica petih japonskih besed, ki se začnejo na S (seiri - ločevati, seiton - urejati, seiso - čistiti, seiketsu - standardizirati, shitsuke - izvajati v praksi) in sestavljajo strukturirano metodo za obvladovanje, ne zgolj delovnega, temveč življenjskega okolja. Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem v Toyoti, ravno z namenom razvijanja kulture zaposlenih, ki skrbijo za optimalno urejeno in čisto delovno okolje. Pri nas jo pogosto razumemo nekoliko po svoje, kot sistem za urejanje in čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to.

 

Metoda 5S zagotovo ni čiščenje ali urejanje delovnega okolja, na primer še zlasti takrat, ko nas obiskujejo pomembni kupci. 5S pomeni strukturirano delo po korakih, ko v obliki manjših delovnih skupin delamo predvsem na razvoju ljudi, ki ustvarjajo učinkovita delovna mesta brez potrat. Postopek stalnega izboljševanja, v katerega postopoma vključujemo vse več zaposlenih, ki medsebojno sodelujejo pri postavljanju in izboljševanju standardov 5S. Metodo 5S vedno delamo zaradi sebe in nikakor ne zato, ker to počnejo ostali ali ker to zahteva kupec. Značilnost in trdna osnova metode 5S je njenih pet korakov, ki se izvajajo na različne načine. Ti so odvisni od tega, kaj želimo doseči; ali je to zgolj vzdrževanje obstoječega stanja ali dvigovanje standardov, zmanjševanje določenih potrat …

 

Z metodo 5S dejansko lahko dosežemo:

  • izboljšanje produktivnosti, učinkovitosti in kakovosti,
  • boljše počutje in večjo varnost zaposlenih: zmanjšamo število skoraj dogodkov in delovnih nezgod,
  • manj zaustavitev in tehničnih okvar,
  • boljšo organizacijo dela, prihranek časa,
  • lažje odkrivanje napak, pomanjkljivosti, potrat,
  • boljše zavedanje zaposlenih o pomenu celovite kakovosti,
  • večjo motiviranost in aktivno vključevanje zaposlenih v procese izboljševanja.

se nadaljuje jutri ...