STROŠKI KAKOVOSTI

STROŠKI KAKOVOSTI

Globalni razvoj ostaja stabilen tudi v letu 2018, vendar to ne pomeni, da smo brez izzivov. Med najbolj aktualnimi je zagotovo zagotavljanje kakovosti in s tem povezani stroški.

 

Poznamo več definicij kaj je to strošek kakovosti. Med prvimi sta to področje opredelila, leta 1951, dr. Joseph M. Juran, z definicijo »Strošek kakovosti je vsota vseh stroškov, ki bi izginili, če ne bi bilo težav s kakovostjo«.

 

Pet let kasneje, je Armand V. Feigenbaum opredelil strošek kakovosti s sledečo definicijo: »Strošek kakovosti je vsota vse stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem kakovosti in reševanjem ne-kakovosti«.

Področja stroškov kakovosti

Splošno dojemanje je, da višja kakovost stane in zahteva višje stroške, bodisi z nakupom boljših materialov ali strojev ali z zaposlovanjem več zaposlenih. Toda resnica je ravno nasprotna.

 

Primer svetovne odličnosti v obvladovanju kakovosti in s tem povezanih stroškov je seveda Toyota, kjer so med prvimi prepoznali, da je velik del naših dejavnosti, ki jih izvajamo v delovnem toku, dejansko potrata, ki ne predstavlja nikakršne vrednosti za naše kupce.

 

Toyota se v svoji težnji k popolnosti in odpravljanju potrat še nikoli ni zaustavila, zato nenehno dobiva boj s preostalo svetovno konkurenco. V Toyoti nenehno zmanjšujejo stroške ne-kakovosti in uživajo koristi. Toyota je družba brez dolga. Leta 2017 je prodala več kot 10 milijonov avtomobilov po vsem svetu. Za interne dobavitelje imajo približno za 4 do 5 ur zalog in za zunanje dobavitelje od 6 do 7 dni zalog. Če lahko eno največjih podjetij na svetu deluje brez dolga že desetletja in povečuje svoje globalno osvajanje hitreje kot vsi njeni konkurenti, potem lahko to počne vsaka organizacija. Vendar je treba narediti prvi korak, kateremu vas bo spodbudilo že, če si postavite katero izmed sledečih vprašanj:

 

  • Ali vemo kakšni so naši stroški ne-kakovosti, jih merimo?
  • Ali poznamo "potrate", ki se pojavljajo pri zagotavljanju kakovosti?
  • Ali vemo kje izgubljamo konkurenčno prednost in kaj »odžira« naš dobiček?
  • Ali potrate rešujemo sistematično in na strukturiran način?

 

Če je odgovor na katerokoli vprašanje NE, imate zagotovo veliko poslovno priložnost za izboljšanje oz. za prihranke in verjetno že razmišljate kako se tega lotiti.

 

Za to obstaja mnogo načinov, ki jih verjetno tudi upoštevate, vendar obstaja še nekaj boljšega.

 

ACP - Analysis of Causes for Problem je sodobno in univerzalno orodje za reševanje kompleksnih problemov (ang. problem solving ...), izvajanje projektov eliminiranja kroničnih izgub, obravnavanja primerov ob nedoseženih ključnih kazalnikih  (ang. KPI – Key Performance Indicators) …

Orodje ACP vodi uporabnika po korakih, od začetka reševanja problema, skozi analizo osnovnega vzroka (ang. Root Cause Analysis), do končnega eliminiranja. Orodje omogoča urejeno sledenje in neposredno spremljanje ali nam izvedene aktivnosti prinašajo rezultate.

 

Z orodjem ACP lahko nadgradite ali nadomestite klasične analize ali metode, ki jih običajno dokumentirate v papirni obliki, kot na primer: QC Story, A3, 8D poročilo, in ostala podobna orodja za reševanje problemov, projekte eliminiranja kroničnih izgub po strukturi PDCA, DMAIC, QRCI …

 

Na kratko, s tem orodjem ne boste odpravljali zgolj potrate vezana na ne-kakovost, temveč vse izgube, ki jih boste želeli zmanjšati.

 

Vsi, ki vsaj malo poznate zgodbo o uspehu Toyote, ste seznanjeni, da je ravno metoda A3, eno njihovih ključnih orodij za reševanje problemov in zmanjševanje potrat. Ali je lahko še kaj boljšega, kot izvajati preizkušeno metodo v sodobni tehnologiji?