Muda | Mura | Muri

MUDA | MURA | MURI

MUDA, MURA, MURI

Kakšna je razlika med Muda (potratami), Mura (neusklajenostjo) in Muri (preobremenjenostjo)?

 

Čeprav so nazivi podobni, so Muda, Muri, Mura trije zelo različni, vendar enako pomembni dejavniki pri ohranjanju varnega in učinkovitega proizvodnega obrata. Razumemo jih lahko kot tri sovražnike učinkovitega delovnega mesta.

 

Muda

Muda lahko preprosto opredelimo kot potrate oz. kot nekoristno. Obsega osem različnih vrst potrat:

 

  1. Napake – izmet, kot tudi čas in trud porabljen za odkrivanje in odpravljanje napak.
  2. Čezmerna proizvodnja – proizvedeno več od povpraševanja.
  3. Čakanje – izdelek ali delavec, ki čaka na naslednji proizvodni korak, informacije in podobno.
  4. Neuporabljeni talenti ali sposobnosti – premalo izkoriščen človeški potencial.
  5. Transport – premikanje izdelkov izven procesa, ki je nujen za proizvodnjo.
  6. Zaloge – materiali, ki čakajo na nadaljnjo obdelavo ali uporabo.
  7. Kretnje – gibanje delavca ali opreme, ki ne ustvarja vrednosti.
  8. Prekomerna obdelava – delo brez dodane vrednosti, narejeno več od pričakovanja kupca.

 

Potrate lahko privedejo do dveh neželenih finančnih učinkov: napihnjene cene za potrošnike ali nižje stopnje dobička za podjetje. Seveda si nihče ne želi nobene od njiju. Kot velja za vse v proizvodnji, tudi odprava potrat zahteva previdnost ali ravnotežje, saj ni mogoče odstraniti vseh, če želimo uspešno slediti spreminjajočim se zahtevam kupcev in morebitnim nihanjem pri dobavi dobaviteljev.

 

Mura

Mura je variacija ali neusklajenost v proizvodnji. Pogost primer, da se nam pripeti Mura in smo neučinkoviti, je zaradi nihanja povpraševanja kupcev. Na primer, če se povpraševanje kupcev poveča ciklično v prvem četrtletju, nakar sledijo meseci upada prodaje, bi bilo smiselno, da bi rahlo povečali proizvodnjo že pred prvim četrtletjem in se tako izognili preobremenitvi. Tako bi se izognili čezmernim začasnim zaposlitvam in tudi neproduktivnim odmorom. V osnovi več potrat na področju Mura, povzroči tudi več Muda.

 

Muri

Ali ste kdaj namestili program na svojem računalniku, ki je povzročil zamrznitev, ker le ta ni imel dovolj operativne moči? Ali podobo, ko morate zaradi premajhne zmogljivosti računalnika stalno čakati, da se izvrši operacija. To je primer Muri oz. primer preobremenjenosti. Kadar mora stroj ali delavec prenašati večje obremenitve, kot je zasnovano ali naravno, se zgodijo motnje, kot so odpovedi, ne-kakovost izdelka, medtem ko se stroški še naprej povečujejo. Muri lahko v različnih situacijah ali kombinacijah pripelje do različnih potrat ali Muda.

 

Živeti brez treh sovražnikov učinkovitosti skoraj ni mogoče. Toda razumevanje principov Muda, Muri, Mura, nam lahko pomaga prepoznati potrate in spremeniti procese, da se jih rešimo v čim večji meri.

 

Poznavanje načela Muda, Mura, Muri nam pomaga, da potrate identificiramo, poznavanje metod kot sta 5s, TPM in KAIZEN … nam služi, da jih odpravimo. Da smo pri odpravljanju potrat še bolj učinkoviti in imamo učinkovit nadzor nad procesi, nam pomagajo digitalna orodja PERFORMANCE STORYBOARD.

 

PERFORMANCE STORYBOARD orodje je bilo razvito v našem podjetju in se že širi na svetovne trge. Strokovna delavnica DIGITAL LEAN WORKSHOP v Budimpešti, ki se bo odvijala 11. oktobra, je bila razprodana v samo enem tednu.

 

Podobne tematske delavnice se lahko udeležite tudi pri nas, 13.10.2017 na delavnici, ki smo jo poimenovali »5 X ZAKAJ ali analiza osnovnega vzroka«. Spoznali bomo klasičen način reševanja osnovnih vzrokov in kako jih rešujemo digitalen način.

 

Vsi udeleženci boste poleg novega znanja pridobili tudi 3 mesečno brezplačno licenco, za uporabo orodja za analizo osnovnega vzroka.