ZABLUDE O METODI TPM

ZABLUDE O METODI TPM – Total Productive Maintenance

ZABLUDE O METODI TPM – Total Productive Maintenance

Unatoč toga, da ima metoda TPM - Total Productive Maintenance, bogatu istoriju i da je raširena širom sveta, često se susrećemo sa pogrešnim tumačenjem i nedostatkom praktične primene. U ovom slučaju koristimo metodu TPM samo u operativne svrhe, ali ne kao efikasan alat upravljanja. Osnovni cilj metode TPM je savladati sve ključne pokazatelje uspešnosti (performanse), koji su vezani na korišćenje sredstava za proizvodnju. Zapisali smo nekoliko najčešćih zabluda o metodi TPM, koje susrećemo u praksi:

 

Tvrdnja: »TPM je način za poboljšanje održavanja«.

Odgovor:

TPM je sveobuhvatna organizaciona strategija za poboljšanje efikasnosti proizvodnih sredstava i ne samo metoda za poboljšanje održavanja. Osnovni cilj metode TPM je postići maksimalnu efikasnost kao i iskorišćenost proizvodnih sredstava, koju mjerimo pokazateljem UE - ukupna efikasnost ili OEE - Overall Equipment Effectiveness. M u kratici TPM znači »Maintenance« - održavanje ali i »Management« - upravljanje, koji nosi odgovornost za vođenje i uspešno uključivanje metode u opštu strategiju preduzeća.

 

Tvrdnja: »TPM je program, kojeg je dobro ili potrebno sprovesti«.

Odgovor:

TPM nije cilj ili preporučljiv program sprovođenja. Metoda TPM je strategija stalnog poboljšanja, koja je zasnovana na savladavanju ključnih pokazatelja uspešnosti.

Vrlo čest problem sprovođenja metode je, da se previše tretira operativno i premalo strateški. Izvođenju TPM pristupamo aktivno, sve želimo ostvariti što je pre moguće, umesto da bi delovali kontinuirano i tražili dugotrajnija rešenja te koristi. Razlozi za to su najčešće stalni pritisci po traženim količinama, kvalitetu i smanjenju troškova, što zahteva brzo delovanje. Vodeći i izvođači u svakodnevnom radnom ritmu nemaju ili si ne uzimaju dovoljno vremena da u potpunosti razumeju izvore svojih problema i da bi znali povezati provođenje TPM metodologije s postavljenim ciljevima.

 

Tvrdnja: »TPM je autonomno održavanje (čišćenje i uređivanje mašina), kojeg izvodi proizvodnja«.

Odgovor:

TPM je sistematičan rad, usmeren u otklanjanje glavnih gubitaka ili rasipnosti na proizvodnim sredstvima i ne samo održavanju, kojeg izvodi proizvodnja.

Mnogi se pohvale, da izvode TPM, da prenose aktivnosti održavanja i na radnike u proizvodnji.

Mislite li, da bi se moglo opravdano nazvati »sveobuhvatan«, ako bi se metoda nanosila puko na održavanje, kojeg izvode radnici u proizvodnji? U tom slučaju bi se verojatno zvala OPM  - Operator Productive Maintenance / Operatersko produktivno održavanje. Takozvano samostalno održavanje jap. JISHU HOZEN, kojeg izvodi operater u proizvodnji, je samo jedna osmina (ili prvi stup) opsega metode TPM.

 

Tvrdnja: » TPM je program održavanja, koji se izvodi na kritičnoj opremi«.

Odgovor:

TPM je proces, koji osigurava pouzdan rad vitalnih ulaza i fokusira se na kontinuiranom uklanjanju svih rasipnosti produktivne efikasnosti. Bitno je učešće svih (inženjering, proizvodnja, održavanje, tehnologija, kvaliteta, partneri, upravljanje ...) koji doprinose maksimalnoj iskorišćenosti sredstava za proizvodnju, a ne pojedinačna aktivnosti na uskom grlu, kritičkoj opremi, ili negde u proizvodnji.

 

Tvrdnja: »TPM je preventivno održavanje«.

Odgovor:

Preventivno održavanje je samo jedna od oblika ili opcija celokupnog produktivnog održavanja a ne oblik najoptimalnijeg održavanja. Preventiva može biti rešenje u mnogih slučajevima, ali ne uvek. U nekim slučajevima, trošak preventivnog održavanja je mnogo veći od zastoja i povezanim troškovima. Stoga je posebno važno, da povremeno analiziramo slučajeve dugotrajnih zastoja, na primer s alatom ACF - Analysis of Causes for Failure. TPM, dakle, nije samo preventivno održavanje, nego zbir aktivnosti, koje pružaju optimalnu ravnotežu između cene i efikasnih sredstava za proizvodnju.

 

Tvrdnja: »TPM je vođenje sa strane inženjeringa ili održavanja«.

Odgovor:

TPM je kulturni preobražaj ili strategija, koju vodi vrh menadžmenta s vrlo jasnim poslovnim očekivanjima i ne upravljanja od strane inženjering ili održavanja. Metodom TPM svaka funkcija i osoba nosi svoj deo odgovornosti za optimalnu iskorišćenost proizvodnih sredstava. Nemoguće je, da bi se operater, vođa proizvodnje ili održavanja … brinuo za iskorišćenost proizvodnih kapaciteta. Pokazatelj za ukupnu efikasnost (engl. OEE), nije operativni, nego jedan od ključnih pokazatelja upravljanja. Jedino menadžment, kroz strategiju, taktiku i usmeravanju dostupnih izvora, u skladu sa vizijom razvoja preduzeća, može postići, da TPM, kao i svi ostali »LEAN« alati, deluju.

 

Tvrdnja: »TPM je teorijski postupak, inspiriran sa strane savetnika, koji zagovara načela »LEAN«.

Odgovor:

TPM je dokazana metoda za rešavanje  velikih gubitaka na opremi a ne savremeni proces, kojeg promovišu teoretičari ali savetnici. Prvi put se to dokazalo u Toyoti, uključivanjem metode u njihov sistem proizvodnje (TPS - Toyota Production System), rezultatima u kasnim šezdesetim godinama prošlog veka. TPM nije pristup, koji može funkcionisati jedino u Japanu, nego je to uspelo mnogim preduzećima i kulturama sveta. TPM ne uvodimo samo zato, jer bi to bilo moderno, nego pre svega zbog koristi, koje donosi. Metoda TPM se često razume kao teorija, budući da efekti ne dolaze preko noći. U početnim fazama uvođenja uočavamo učinke, kao što su: očišćena mašina ali zamenjen deo. Pravilnim i sistematskim radom se takođe pokazuju merljivi učinci: veća produktivnost, manji troškove, manje prigovora ...

Uz sve pozitivne, izravne i merljive efekte, metoda TPM također donosi i druge, indirektne efekte, kao što su razvoj i rast zaposlenih i poboljšanje radnog okruženja u preduzeću i van njega.

 

Tvrdnja: » TPM je jedna od mnogih mogućnosti za poboljšanje efikasnosti sredstava za proizvodnju i smanjivanje troškova«.

Odgovor:

TPM je jedina dokazana kultura rada, koja pruža efikasna proizvodna sredstva po nižem trošku i ne jedna od mnogih mogućnosti za poboljšanje efikasnosti resursa te smanjenja troškova. Poboljšanje efikasnosti svakako može postići na nekoliko načina, ali je također važno kako ćemo ih postići, da smo kod toga dovoljno strukturirani, efikasni i iznad svega celoviti. U tom pogledu teško možemo pronaći bolje izrađen i korisniji alat u tu svrhu, od metode TPM. Istina je, da postoji mnogo pristupa ili metoda, koji u određenoj meri preslikavaju ili dodiruju metodu TPM. U tom slučaju, dobro je saznati kako se ova metoda i prema tome praksa, razlikuju prema referentnoj metodi TPM koju određuje JIPM – Japan Institute of Plant Maintenance.

 

Tvrdnja: » TPM je uvođenje stupova i alata, koji nam donose koristi«.

Odgovor:

TPM je sistemsko i promišljeno sprovođenje strukturiranih aktivnosti, a ne nametanje stupova i alata u nadi, da će to doneti koristi.

Činjenica je, da se sve više i više ulaže u mašine i opremu, ali je ključni faktor, koji često ostaje zanemaren: efikasna sredstva za proizvodnju, koja deluju s najnižim troškovima, su suština stvaranje profita.

S obzirom, da su oprema i mašine jedna od najvećih investicija u preduzeću, imalo bi smisla, da je efikasnost opreme za preduzeće važna isto tako, kao zdravlje, bezbednost okoline ili kvaliteta. No, to je retkost! Preduzeća uvek ističu upravo važnost kvalitete, sigurnosti i politike zaštite životne sredine, dok se ulaganje u iskorišćavanje proizvodnog potencijala često zaboravlja. Naročito se ignoriše spoznaja, da samo dobar rad (dobro izvršenje metode TPM) donosi rezultate, a ne samo bilo kakve aktivnosti u ovom području.

 

Tvrdnja: » TPM je način rada za rešavanje gubitaka proizvodnih sredstava«

Odgovor:

TPM je proaktivan pristup, koji se usredotočuje na sprečavanje gubitka, kada se traže i razmatraju  izvori gubitaka, a ne provode se korektivne mere ili otklanjaju stvarni problemi koji su se već dogodili.

 

Tvrdnja: »TPM je obuka za sve uključene«.

Odgovor:

TPM je prvenstveno pristup obuci i poticanje odgovornih za pravilno upravljanje i održavanje imovine, nakon toga je sistematski upravljan ili korišćen alat. Kursevi su praktični i na osnovu stvarnih slučajeva gubitaka, te s ciljem otkrivanja i sprečavanja gubitaka.

 

Tvrdnja: » TPM je metoda za poboljšanje operativnog rukovanja«.

 Odgovor:

Svako, ko pogleda proizvodne procese s rešenjima TPM (Kaizen, vizuelno upravljanje, standardizacija ...), vidi određene rezultate, ali ne vidi ceo proces, koji je doveo do toga. Brzim prenosom ideja i dobrih praksi, svako je uskoro suočen sa problemom, da nije postigao trajan uspeh. Bez sistematskog postavljanja metode i bez stalnog poboljšanja organizacione rukovanja, često stagniramo, što znači, da idemo unatrag.

Ključne točke:

 • Potrebno je naučiti, što TPM znači u smislu lean organizacije.
 • TPM je potrebno uključivati u osnovnu politiku preduzeća.
 • Sprovođenje osnivamo u skladu s načelima i stupovima metode TPM.
 • Aktivnosti TPM neka vodi vođstvo (ne određeni animatori i slično).
 • Grupe i radilišta TPM se osnivaju u skladu s nivoima i ciljevima preduzeća.
 • Standarde delovanja TPM je potrebno neprekidno razvijati i unapređivati.
 • Potrebno se je fokusirati na rezultate, a ne na program TPM ili samostalno održavanje.
 • Razvoj i napredovanje TPM definiše se kao jedan od glavnih projekata preduzeća.
 • Brinemo za TPM organizaciju, koja zagovara standarde i principe metode (na 300 zaposlenih najmanje jedna odgovorna osoba za metodu TPM …).
 • Aktivnosti usmeravamo prema najtežim delovima procesa, koje bi trebali poboljšati (problematična oprema, gubici, visoki troškovi održavanja, kašnjenje rokova …).
 • TPM aktivnosti i rezultati prezentiramo vizuelno (merenje, analiza, dokumentacija …).
 • Osiguramo sistematsko prepoznavanja i otklanjanje većih gubitaka proizvodnih sredstava.
 • TPM dobiti standardizujemo i prenosimo ih na druge procese.

 

Ali bi se tudi vi in vaši sodelavci radi naučili kaj več o izvirni metodi TPM? Vabimo vas, da se prijavite na TPM AKADEMIJO, ki je najbolj izčrpen program izobraževanja na tem področju v Sloveniji.

 

Vsi, ki bi se želeli prepričati kako uspešni ste v izvajanju metode TPM in kakšne priložnosti imate za izboljšanje, nas lahko kontaktirate na e-naslov: info@demetra-leanway.com, da vam predstavimo metodo in se dogovorimo za izvedbo TPM DIAGNOSTIKE.

Language Switcher