Robotek in naslov_zmote o metodi TPM

ZMOTE O METODI TPM

ZMOTE O METODI TPM

Čeprav ima metoda TPM (Total Productive Maintenance) bogato zgodovino in je razširjena po vsem svetu, pogosto naletimo na napačne razlage ali tolmačenja, ki še dodatno otežujejo uspešno izvedbo v praksi. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj najbolj razširjenih zmot ali pomanjkljivih razumevanj o metodi, z razlago kaj TPM dejansko je. Zagotovo boste med naštetimi našli tudi primere iz lastne prakse, ki jih boste lahko s pravimi argumenti obrnili v pravo smer.

 

Trditev: »TPM je način za izboljšanje vzdrževanja«.

Odgovor:

TPM je vsesplošna organizacijska strategija za izboljšanje učinkovitosti proizvodih sredstev in ne le metoda za izboljšanje vzdrževanja. Osnovni cilj metode TPM je doseči maksimalno učinkovitost ali tudi izkoriščenost proizvodnih sredstev, ki jo merimo s kazalnikom SU - skupna učinkovitost ali OEE - Overall Equipment Effectiveness. M v kratici TPM pomeni »Maintenance« - vzdrževanje in tudi "Menedžment", ki nosi odgovornost za vodenje in uspešno vključevanje metode v splošno strategijo podjetja.

Pomen kratice TPM

Pomen kratice TPM

Trditev: »TPM je program, ki ga je dobro ali potrebno izvesti«.

Odgovor:

TPM je na osnovi kazalnikov osnovana strategija za izboljšanje proizvodne učinkovitosti, ki se nikoli ne zaključi in ni priporočljiv program izvedbe.

Zelo pogosta težava pri izvedbi metode je, da se obravnava preveč operativno in premalo strateško. Izvedbi TPM pristopamo aktivno, vse želimo realizirati čim prej, namesto da bi delovali kontinuirano in iskali trajne rešitve ter koristi. Razlog za to so največkrat stalni pritiski po zahtevanih količinah, kakovosti in zniževanju stroškov, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Vodilni in izvajalci v vsakdanjem delovnem ritmu nimajo, ali si ne vzamejo dovolj časa, da bi v celoti razumeli vire svojih težav, kar vodi do reaktivnih izboljšav pogosteje, kot do proaktivnih ali strateških, ki vodijo do dolgoročnih rezultatov.

 

Trditev: »TPM je avtonomno vzdrževanje (čiščenje in urejanje strojev), ki ga izvaja proizvodnja«.

Odgovor:

TPM je metoda sestavljena iz osmih stebrov, ki definirajo točno določene  - usmerjene – procese za odpravljanje glavnih izgub ali potrat na proizvodnih sredstvih in ne le vzdrževanje, ki ga izvaja proizvodnja.

Mnogi se pohvalijo, da izvajajo TPM, da prenašajo aktivnosti vzdrževanja tudi na delavce v proizvodnji.

Ali menite, da bi se upravičeno imenovala »celovito«, če bi metoda obsegala zgolj vzdrževanje, ki ga izvaja delavec v proizvodnji? V tem primeru bi se verjetno imenovala OPM  - Operater Productive Maintenance / Operaterjevo produktivno vzdrževanje. Tako imenovano samostojno vzdrževanje jap. JISHU HOZEN, ki ga izvaja operater v proizvodnji, je le ena osmina (ali prvi steber) obsega metode TPM.

Samostojno vzdrževanje je le eden izmed stebrov (procesov) TPM

Samostojno vzdrževanje je le eden izmed stebrov (procesov) TPM

Trditev: » TPM je program vzdrževanja, ki se izvaja na kritični opremi«.

Odgovor:

TPM je postopanje, ki zagotavlja zanesljivo delovanje vitalnih proizvodnih sredstev in je osredotočeno v nenehno odpravljanje vseh potrat proizvodne učinkovitosti. Pri tem je nujno sodelovanje vseh (inženiringa, proizvodnje, vzdrževanja, tehnologije, službe kakovosti, partnerjev, vodstva ...), ki prispevajo k maksimalni izrabi proizvodnih sredstev in ne posamična aktivnost na ozkem grlu, kritični opremi ali nekje v proizvodnji.

 

Trditev: »TPM je preventivno vzdrževanje«.

Odgovor:

Preventivno vzdrževanje je le ena izmed oblik ali opcij celovitega produktivnega vzdrževanja in ne najoptimalnejša oblika vzdrževanja. Preventiva je lahko rešitev v mnogih primerih, ki nas tudi nekaj stane in je v določenih primerih stroškovno celo višja od zastoja proizvodnje – v takih primerih je bolj smiselna druga oblika aktivnosti – na primer planirana kurativa (planira in predvidi se kar je mogoče, čas dogodka, potrebne materiale, prisotnost oseb …). TPM prisega na aktivnosti, ki zagotavljajo optimalno razmerje med stroški in učinkovitimi proizvodnimi sredstvi.

 

Trditev: »TPM je vodenje s strani inženiringa ali vzdrževanja«.

Odgovor:

TPM je kulturna preobrazba, ki jo vodi vrh menedžmenta z zelo jasnimi poslovnimi pričakovanj in ne vodenja s strani inženiringa ali vzdrževanja. Neposredno odgovornost za optimalno izkoriščenost proizvodnih sredstev in tudi TPM nosijo TOP vodilni podjetja. To je razvidno tudi iz odgovornosti za skupno učinkovitost (ang. OEE), ki spada med ključne kazalnike menedžmenta. Edino menedžment skozi taktiko, strategijo in v skladu z vizijo razvoja podjetja lahko doseže, da TPM, kot tudi vsa ostala »LEAN« orodja, delujejo.

 

Trditev: »TPM je teoretični postopek navdahnjen s strani svetovalcev, ki zagovarjajo načela »LEAN«.

Odgovor:

TPM je preizkušena metoda za spopadanje z glavnimi izgubami na opremi in ne modern postopek, ki ga promovirajo teoretiki ali svetovalci. Prvič so to dokazali v Toyoti z vključevanjem metode v svoj sistem proizvodnje (TPS - Toyota Production System) in rezultati v poznih šestdesetih letih. TPM ni pristop, ki lahko deluje ednino na Japonskem, temveč je to uspelo že mnogim podjetjem in kulturam sveta. TPM ne uvajamo zgolj zato, ker bi bilo to moderno, temveč predvsem zaradi koristi, ki jih prinaša. Metoda TPM se pogosto razume kot teorija, ker učinki ne pridejo čez noč. V začetnih fazah uvedbe opazimo učinke kot so: očiščen stroj ali zamenjan del. S pravilnim in sistematičnim delom pa se pokažejo tudi merljivi učinki: višja produktivnost, nižji stroški, manj reklamacij ...

Poleg vseh pozitivnih direktnih in merljivih vplivov, pa metoda TPM prinaša še ostale posredne učinke, kot je razvoj ali rast zaposlenih in izboljšanje delovnega okolja v podjetju ter širše.

 

Trditev: »TPM je ena izmed številnih možnosti za boljšo učinkovitost proizvodnih sredstev in zmanjšanje stroškov«.

Odgovor:

TPM je edina dokazana kultura dela, ki zagotavlja učinkovita proizvodna sredstva z nižjimi stroški in ne ena izmed številnih možnosti za izboljšanje učinkovitosti sredstev ter zmanjšanje stroškov. Izboljšanje učinkovitosti lahko zagotovo dosežemo na več načinov, vendar je ob tem pomembno tudi kako jih dosežemo, da smo pri tem dovolj strukturirani, učinkoviti in predvsem celoviti. V tem pogledu težko najdemo bolj izdelano in uporabno orodje v ta namen kot je metoda TPM. Res pa je, da obstaja mnogo pristopov ali metod, ki v neki meri posnemajo ali se dotikajo metode TPM. V tem primeru je dobro ugotoviti, kako ta metoda in posledična praksa, odstopa glede na referenčno metodo TPM, ki jo določa JIPM – Japan Institute of Plant Maintenance.

 

Trditev: »TPM je uvedba stebrov in orodij, ki nam prinesejo koristi«.

Odgovor:

TPM je sistematično in premišljeno izvajanje strukturiranih aktivnosti in ne uvedba stebrov ter orodij v upanju, da bodo prinesla koristi.

Dejstvo je, da vse več investiramo v stroje in opremo, toda temeljni dejavnik tega pogosto ostaja prezrt: učinkovita proizvodna sredstva, ki obratujejo z najnižjimi stroški so bistvo ustvarjanja dobička.

Glede na to, da so oprema in stroji ena največjih naložb v podjetju, bi bilo smiselno, da je učinkovitost opreme za družbo pomembna ravno tako, kot zdravje, varnost okolja in kakovost. Ampak to je redko! Podjetja vseskozi poudarjajo ravno pomen kakovosti, varnosti in okoljske politike, medtem ko se na vlaganje v izkoriščenost proizvodnih potencialov pogosto pozablja. Še zlasti se zanemarja spoznanje, da le dobro delo (dobra izvedba metode TPM) in ne zgolj kakršnekoli aktivnosti na tem področju prinesejo tudi rezultate.

Uspešna izvedba TPM je odvisna od procesov, ki jih določajo stebri TPM

Uspešna izvedba TPM je odvisna od procesov, ki jih določajo stebri TPM

Trditev: »TPM je način dela za reševanje izgub na proizvodnih sredstvih«

Odgovor:

TPM je proaktivni pristop, ki je usmerjen predvsem v preprečevanje izgub, ko se iščejo in obravnavajo viri izgub in ne izvajajo zgolj korektivni ukrepi ali odpravljajo dejanske že nastale težave.

 

Trditev: »TPM je izobraževanje za vse vpletene«.

Odgovor:

TPM je v prvi vrsti pristop za usposabljanje in spodbujanje odgovornih, da pravilno upravljajo ter vzdržujejo sredstva, v nadaljevanju pa sistemsko vodeno ali uporabljeno orodje.

Vsakdo, ki si ogleda proizvodne procese z rešitvami TPM (Kaizen, vizualni menedžment, standardizacija …) vidi predvsem rezultate, ne vidi pa celega procesa, ki je pripeljal do tega. S hitrimi prenosi videnih idej in dobrih praks, se vsakdo kmalu sooči s problemom, da ni dosegel trajnega uspeha. Brez sistemske postavitev metode v lastnem podjetju ostanemo le pri posamezni rešitvi ali aktivnosti, ki smo jo prenesli od drugje.

 ..........

 

Namen metode TPM  ni zgolj zmanjšati števila okvar ali organizirati vzdrževanje, temveč odpraviti vse kategorije izgub v proizvodnji, z vključevanjem VSEH zaposlenih. Dejstvo je, da TPM ni delo posameznika ali posamezne skupine, temveč naj bi bila to kultura podjetja! Ključno je, da vodilni poznajo in razumejo metodo TPM in jo znajo uporabiti, kot učinkovito sredstvo za doseganje ciljev.

Z namenom, da dokaj podrobno spoznate metodo TPM, smo razvili obširni program - TPM AKADEMIJO, kjer vas bomo naučili, kako uporabiti izvirno Japonsko metodo v vaši praksi.

 

Šest dni urjenja in veščin vodenja postopka TPM. Po končani akademiji, boste prejeli CERTIFIKAT za TPM PRAKTIKA in TPM priročnik v slovenskem jeziku.

Prepričani smo, da je ponudbo vredno izkoristiti!