LEAN manager

ALI V NAŠEM PODJETJU POTREBUJEMO LEAN MANAGERJA?

ALI V NAŠEM PODJETJU POTREBUJEMO LEAN MANAGERJA?

Največkrat je odgovor na to vprašanje DA. Seveda, ali potrebujete LEAN MANAGERJA ali ne, je odvisno od vrste vašega podjetja, vendar se taka oseba na splošno izkaže za koristno, za večino podjetij.

Ker nas stranke večkrat poprosijo za nasvet, oz. jih zanima kakšne kompetence bi moral imeti LEAN MANAGER oz. kakšna je njegova vloga, smo se odločili, da napišemo kratek povzetek delovnega mesta Lean Manager.

 

KAKŠEN JE TOREJ NAMEN LEAN MANAGERJA?

Odgovor je kratek: LEAN MANAGER lahko prihrani veliko denarja vam in vašemu podjetju. Uspešen Lean Manager mora imeti sposobnosti korenitega spreminjanja poslovanja podjetja, da se nenehno izboljšuje delovna produktivnost in učinkovitost. Njegova naravnanost je iskanje rešitev, kako najbolje izkoristiti premoženje ali razpoložljive vire vašega podjetja. Lean Manager obvlada postopke analiziranja in izboljševanja procesov, ki prispevajo k ustvarjanju prihrankov in višji dodani vrednosti. Lean Management, kot proces, se lahko izvaja v različnih poslovnih praksah, od administracije do proizvodnje.

Zato Lean Manager ni kader, ki naj bi ga potrebovali zgolj v proizvodnem podjetju, temveč bi morala o tem razmisliti tudi storitvena podjetja. Rezultat dela Lean Managerja ni le prihranek, temveč tudi povečanje zadovoljstva zaposlenih in kupcev - strank.

 

LEAN MANAGER NI ČAROVNIK

Lastniki številnih podjetij so zelo željni hitrih sprememb. Pričakujejo takojšnje rezultate in spektakularne prihranke. Resnica je, da vzpostavitev nove prakse, ki lahko prinese prihranke, zahteva daljši čas. Le s skrbnim opazovanje vsakodnevnega poslovanja podjetja, ko se seznanimo z določenimi procesi, lahko začnemo oblikovati načrt izboljšav. Ponovno poudarjamo, da na splošno takšni načrti zahtevajo čas za izvedbo, preden začnejo rojevati sadove. Lean Manager senior ima zmožnosti prestrukturiranja celotnega podjetja in takšne spremembe se ne morejo zgoditi čez noč.

 

NEKAJ LASTNOSTI LEAN MANAGERJA

  • Kot napredni misleci, voditelji in motivatorji, morajo izkušeni LEAN managerji znati  uveljaviti pristope vitke organizacije, pri uresničevanju vizije in dolgoročnih ciljev podjetja.
  • Biti morajo aktivni trenerji in reševalci problemov, da čim več časa preživijo v delovnem okolju, komunicirajo z zaposlenimi in jim pomagajo pri izboljšanju procesov.
  • Imeti morajo dobre komunikacijske veščine. Za LEAN managerje je pomembno, da razumejo vedenje ljudi in znajo vzpostaviti pozitivne odnose s svojimi zaposlenimi. Biti morajo motivatorji in učitelji, Coachi, ki spodbujajo zaposlene, da prevzamejo več odgovornosti.
  • Dober LEAN MANAGER ni nikoli popolnoma zadovoljen s trenutnimi procesi; vedno si prizadeva doseči več in se nenehno izboljševati.

 

Če boste po branju tega članka spoznali, da v svojem podjetju potrebujete takšno osebo, vas vabimo, da se udeležite našega izobraževanja.

Več o izobraževanju "LEAN MANAGER"