TPM AKADEMIJA

Začetek: četrtek 26. september 2024

Je zaokrožena celota šestih delavnic. Spoznali boste izvirno osnovo metode, kot to določajo standardi »JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance«. Delavnica bo podprta s konkretnimi izzivi iz vsakdanje prakse.

TPM - Total Productive Maintenance ali Management© je preizkušena metoda, ki nam omogoča, da izkoristimo proizvodne stroje do skrajnih mej. Je oblika menedžmenta, ki zadeva vse zaposlene in funkcije v podjetju in ne zgolj vzdrževanje, kot je to najpogosteje razumljeno! Izoblikovali so jo v letih 1970 na Japonskem, od koder se je razširila po celem svetu in v vseh vejah industrije. Navkljub vsesplošni prisotnosti, pa je zaradi svoje kompleksnosti še vedno »trd oreh« za mnoga podjetja, ki jo želijo uresničiti v praksi.

Zakaj se odločiti za uvajanje metode TPM?

 • Podjetja bodo dosegala višje ravni uspešnosti, saj bodo imela definiran proces stalnega izboljševanja.
 • Pristopi bodo standardizirani, kar bo omogočalo boljšo organizacijo in učinkovitost.
 • Znanje in razumevanje metode TPM bosta nadgrajena in izboljšana.
 • Metoda TPM bo izvajana v skladu z izvirno metodo, kar bo prineslo pozitivne rezultate.
 • Po zagonu ali po določenem obdobju se bodo dosežki še naprej izboljševali, namesto da bi stagnirali.
 • Metoda TPM bo vključena v strategijo za izboljšanje konkurenčnosti podjetja.
 • Vključenost TOP menedžmenta bo povečana, prav tako bo jasno opredeljeno vodenje na vseh nivojih in funkcijah.
 • Poudarjala se bo izvedba z zadostno robustnostjo, kar bo zagotovilo zanesljivost procesov.
 • Jasno bo razumljen vpliv aktivnosti na skupno učinkovitost (ang. OEE).
 • Cilji in kazalniki po stebrih bodo jasno opredeljeni.
 • Sodelovanje med funkcijami, še zlasti med proizvodnjo in vzdrževanjem, bo okrepljeno.
 • Delavci v proizvodnji bodo aktivno sodelovali in čutili lastništvo za opremo.
 • Mehanični upravljalni mehanizmi po korakih PDCA bodo v celoti izvedeni.
 • Metoda TPM bo vključena v celotno organizacijo, ne samo na posamične aktivnosti ali delovišča v proizvodnji.
 • Metoda TPM bo uporabljena kot postopek za izboljševanje sposobnosti in kulture zaposlenih.
 • Zaposleni se bodo raje osredotočali na preprečevanje osnovnih vzrokov in potencialnih izgub, kot na korektivne aktivnosti na že zaznanih problemih ali izgubah.

Zakaj se udeležiti TPM AKADEMIJE?

Obširnejši sklop delavnic omogoča, da temeljiteje spoznate osnovo metode TPM, kot to določajo izvirni standardi JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance. To je še zlasti pomembno, ker z novim standardom IATF 16949, postaja metoda TPM obvezen element vseh, ki želijo ustrezati tem standardom.

Če vas poleg izvirne metode TPM po standardu IATF 16949, zanimajo tudi primeri in dosežki svetovno najboljših praks, potem zagotovo ne smete zamuditi programa, ki je razdeljen na tri module ali šest praktičnih delavnic. Prednost tako organiziranega urnika je, da boste imeli med posameznimi izvedbami dovolj časa za odpiranje novih vprašanj in konkretnejše razprave o izzivih iz prakse. S pomočjo TPM akademije in izvedenih diagnostik boste ugotovili, kako se ujema vaša praksa z metodo TPM po IATF standardu.

Največja dodana vrednost delavnice so praktične vaje in podajanje nasvetov ter bogatih izkušenj, ki vam bodo s podarjenim priročnikom o metodi TPM, v veliko pomoč pri nadaljnji praksi. Prejmejo ga udeleženci vseh treh modulov. Tudi za ta paketom usposabljanj smo pripravili nekaj novega. Zadnja v nizu šestih delavnic bo potekala popolnoma v skladu z željami in pričakovanji udeležencev programa. Sami boste sooblikovali vsebino, da bi čim bolj odgovorili na vaše TPM izzive iz prakse!

Komu je program namenjen?

Program je namenjen tako začetnikom, kot tudi bolj izkušenim v metodi TPM ali obvladovanju učinkovitosti proizvodnih sredstev.

Vabljeni vsi, ki želite:

 • konkretneje spoznati in razumeti metodo TPM;
 • biti bolj samostojni pri razvoju prakse TPM v lastnem podjetju;
 • vedeti, kako prilagoditi obseg izvedbe metode TPM glede na vire in zastavljene cilje podjetja;
 • odkriti nove pristope in primere dobre prakse ...

Kdaj se bo program izvajal?

Akademija, ki obsega šest praktičnih delavnic, se začne 26. septembra 2024 in zaključi 13. novembra 2024, po začrtanih dnevih in programu, od 8.30 do 15.00 ure.

Kje se bo program izvajal?

Program se bo izvajal v poslovnih prostorih podjetja DEMETRA Lean Way d.o.o., Bela Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice.

Kaj dobite za ta denar?

Poleg izobraževanja in urjenja po programu, vsak udeleženec prejme:

 • pisna gradiva,
 • kosilo in napitke na dan usposabljanja,
 • potrdilo o opravljenem usposabljanju,
 • priročnik za izvedbo metode TPM, za udeležence celotnega programa.

  TPM akademija (2. modul – 17. in 18. oktober 2024)
  TPM akademija (3. modul – 12. in 13. november 2024)