TPM AKADEMIJA

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE | Začetek: četrtek 21. september 2023

Je zaokrožena celota šestih delavnic. Spoznali boste izvirno osnovo metode, kot to določajo standardi »JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance«. Delavnica bo podprta s konkretnimi izzivi iz vsakdanje prakse.

TPM - Total Productive Maintenance ali Management© je preizkušena metoda, ki nam omogoča, da izkoristimo proizvodne stroje do skrajnih mej. Je oblika menedžmenta, ki zadeva vse zaposlene in funkcije v podjetju in ne zgolj vzdrževanje, kot je to najpogosteje razumljeno! Izoblikovali so jo v letih 1970 na Japonskem, od koder se je razširila po celem svetu in v vseh vejah industrije. Navkljub vsesplošni prisotnosti, pa je zaradi svoje kompleksnosti še vedno »trd oreh« za mnoga podjetja, ki jo želijo uresničiti v praksi.

Med najbolj pogoste ovire spadajo naslednji primeri:

 • podjetja se zadovoljijo z doseženim nivojem, namesto, da bi vzpostavili proces stalnega izboljševanja;
 • pristopi se ne standardizirajo;
 • znanje ali razumevanje metode TPM je pomanjkljivo;
 • metoda se ne izvaja po izvirni metodi, na primer, da se implementira TPEM namesto TPM;
 • po zagonu (po fazi »Kick off«) ali po določenem obdobju, se začne stagnacija;
 • metoda ni uvrščena v strategijo za izboljšanje konkurenčnosti podjetja;
 • vključenost TOP menedžmenta je skromna ali vodenje po (vseh) nivojih in funkcijah ni opredeljeno;
 • poudarja se izvedba brez zadostne robustnosti;
 • ni jasnega razumevanja o vplivu aktivnosti na skupno učinkovitost (ang. OEE);
 • ni jasno opredeljenih ciljev in kazalnikov po stebrih;
 • sodelovanje med funkcijami, še zlasti med proizvodnjo in vzdrževanjem, je pomanjkljivo;
 • delavci v proizvodnji ne čutijo lastništva za opremo ali se redko vključujejo;
 • mehanizem upravljanja metode po korakih PDCA, se ne izvaja v celoti;
 • izvajanje metode TPM je omejeno na posamične aktivnosti ali delovišča v proizvodnji, namesto na celotno organizacijo;
 • metodo se jemlje preveč tehnično in ne kot postopek za izboljševanje sposobnosti in kulture zaposlenih;
 • raje se izvajajo korektivne aktivnosti na zaznanih problemih ali izgubah, namesto, da se rešujejo osnovni vzroki ali potencialne izgube …

Zakaj se udeležiti TPM AKADEMIJE?

Obširnejši sklop delavnic omogoča, da temeljiteje spoznate osnovo metode TPM, kot to določajo izvirni standardi JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance. To je še zlasti pomembno, ker z novim standardom IATF 16949, postaja metoda TPM obvezen element vseh, ki želijo ustrezati tem standardom.

Če vas poleg izvirne metode TPM po standardu IATF 16949, zanimajo tudi primeri in dosežki svetovno najboljših praks, potem zagotovo ne smete zamuditi programa, ki je razdeljen na tri module ali šest praktičnih delavnic. Prednost tako organiziranega urnika je, da boste imeli med posameznimi izvedbami dovolj časa za odpiranje novih vprašanj in konkretnejše razprave o izzivih iz prakse. S pomočjo TPM akademije in izvedenih diagnostik boste ugotovili, kako se ujema vaša praksa z metodo TPM po IATF standardu.

Največja dodana vrednost delavnice so praktične vaje in podajanje nasvetov ter bogatih izkušenj, ki vam bodo s podarjenim priročnikom o metodi TPM, v veliko pomoč pri nadaljnji praksi. Prejmejo ga udeleženci vseh treh modulov. Tudi za ta paketom usposabljanj smo pripravili nekaj novega. Zadnja v nizu šestih delavnic bo potekala popolnoma v skladu z željami in pričakovanji udeležencev programa. Sami boste sooblikovali vsebino, da bi čim bolj odgovorili na vaše TPM izzive iz prakse!

Komu je program namenjen?

Program je namenjen tako začetnikom, kot tudi bolj izkušenim v metodi TPM ali obvladovanju učinkovitosti proizvodnih sredstev.

Vabljeni vsi, ki želite:

 • konkretneje spoznati in razumeti metodo TPM;
 • biti bolj samostojni pri razvoju prakse TPM v lastnem podjetju;
 • vedeti, kako prilagoditi obseg izvedbe metode TPM glede na vire in zastavljene cilje podjetja;
 • odkriti nove pristope in primere dobre prakse ...

Kdaj se bo program izvajal?

Akademija, ki obsega šest praktičnih delavnic, se začne 21. septembra 2023 in zaključi 10. novembra 2023, po začrtanih dnevih in programu, od 8.30 do 15.00 ure.

Kje se bo program izvajal?

Program se bo izvajal v poslovnih prostorih podjetja DEMETRA Lean Way d.o.o., Bela Cerkev 9, 8220 Šmarješke Toplice.

Kaj dobite za ta denar?

Poleg izobraževanja in urjenja po programu, vsak udeleženec prejme:

 • pisna gradiva,
 • kosilo in napitke na dan usposabljanja,
 • potrdilo o opravljenem usposabljanju,
 • priročnik za izvedbo metode TPM, za udeležence celotnega programa.

  TPM akademija (2. modul – 19. in 20. oktober 2023)
  TPM akademija (3. modul – 9. in 10. november 2023)