Kaj je LEAN MANAGEMENT

KAJ JE TO LEAN MANAGEMENT?

Kaj je to Lean management?

 

Lean management je filozofija poslovnega vodenja, ki se osredotoča v višanje dodane vrednosti za kupce ob nenehnem zmanjševanju izgub.

 

Lean management je pomemben iz več razlogov:

 

    • Izboljšanje učinkovitosti: Lean management omogoča podjetjem prepoznavanje in odstranjevanje izgub v njihovih procesih, kar ima za posledico večjo učinkovitost in produktivnost. To vpliva na zmanjšanje stroškov in povečanje dobičkonosnosti.
    • Izboljšanje kakovosti: z osredotočanjem v kakovost, Lean management pomaga podjetjem zagotavljati izdelke in storitve, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja strank. To lahko vodi do večjega zadovoljstva strank, njihove lojalnosti in zvestobe.
    • Večja prilagodljivost: Lean management spodbuja podjetja, da so bolj agilna in prilagodljiva spreminjajočim se potrebam strank in tržnim razmeram. To lahko pomaga podjetjem, da ostanejo konkurenčna in bolj odzivna na nove priložnosti.
    • Opolnomočenje zaposlenih: Lean management poudarja pomen zavzetosti in opolnomočenja zaposlenih. To lahko vodi do večjega zadovoljstva pri delu, motivacije in ustvarjalnosti med zaposlenimi ter izboljšanega timskega dela in komunikacije.
    • Spodbujanje nenehnih izboljšav: Lean management je proces nenehnih izboljšav, ki spodbuja zaposlene v podjetju, da nenehno iščejo načine za izboljšanje svojih procesov in sistemov. To lahko vodi do stalnih inovacij in rasti.

 

Na splošno lahko Lean management pomaga podjetjem, da postanejo učinkovitejša, uspešnejša in bolj odzivna na nenehne spremembe, kar vodi do večje dobičkonosnosti in konkurenčnosti.

 

Vrhunska organizacija, najvišji nivo kakovosti, varnosti, produktivnosti, ob optimalnih stroških, ni nekaj, kar bi se zgodilo samo od sebe, temveč so zato potrebni ključni kadri in kompetence. Izkoristite priložnost in se vključite v program usposabljanja za  LEAN MENEDŽERJA. V 8 dinamičnih dneh, ki smo jih združili v 4 module po dva dni, v obdobju od 22. maja 2023 do julija 2023, boste spoznavali in utrdili znanje glede svetovno najbolj uveljavljenih metod, orodij, pristopov, mehkih veščin na področju vitke organizacije.