LEAN manufacturing strategy

LEAN STRATEGIJA

STRATEGIJA LEAN PROIZVODNJE

 

Strategija LEAN proizvodnje je menedžerski pristop (Lean Management), katerega namen je izboljšati učinkovitost proizvodnih procesov z nenehnim odpravljanjem izgub in izboljševanjem produktivnosti.

 

Uveljavljanje strategija LEAN proizvodnje lahko vodi do znatnih prihrankov stroškov, izboljšane kakovosti in povečanega zadovoljstva strank. Podjetjem tudi pomaga, da postanejo bolj agilna in odzivna na tržne spremembe.

 

Strategija LEAN proizvodnje zadeva celotno organizacijo in jo je treba izvajati v vseh procesih proizvodnje (direktnih in idirektnih), od faze razvoja do dobave kupcu.

 

S tega vidika bi morala vsa podjetja, mala in velika, čim prej razmisliti o oblikovanju ali razvoju strategije LEAN proizvodnje, da bi ostala konkurenčna na trgu. V današnjih zahtevnih časih podjetja brez strategije LEAN proizvodnje zelo veliko tvegajo!

 

Za postavitev strategije LEAN proizvodnje in uspešno realizacijo je odgovorno TOP vodstvo. V procesu uresničevanja strategije moramo razviti sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi na vseh ravneh organizacije. Zelo pomembno je, da strategija temelji na viziji podjetja, preverjenih metodah in modelih odličnosti.

 

Preden vzpostavimo ali razširimo strategijo, se seznanimo kakšna je vrzel med dejanskim stanjem in ciljnim stanjem, glede na naše standarde ali benchmark. To ugotavljamo z različnimi postopki ocenjevanja, diagnostikami in tudi s postopki strukturiranega reševanja problemov.

 

Ali ste seznanjeni kako velik je razkorak med vami in vašo konkurenco glede odličnosti?

 

Strategija LEAN proizvodnje je ključen pristop za proizvodna podjetja, da optimizirajo svoje poslovanje in ostanejo konkurenčna na trgu. Z odpravljanjem izgub in povečanjem produktivnosti lahko podjetja dosežejo znatne prihranke stroškov, izboljšano kakovost in večje zadovoljstvo strank.

 

V današnjem hitrem poslovnem okolju je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da podjetja ostanejo konkurenčna. Strategija LEAN proizvodnje je močno orodje za doseganje tega cilja.

 

S procesi in izzivi uresničevanja strategije LEAN proizvodnje se boste seznanili tudi na našem usposabljanju za LEAN MANAGERJA.