5S proces stalnega izboljševanja

»5S JE POPOLNOMA PREPROSTA METODA«

»5S JE POPOLNOMA PREPROSTA METODA«

»Da, seveda, če jo razumemo zgolj, kot čiščenje in urejanje!«

 

V preteklem obdobju smo v našem podjetju opravili več telefonskih klicev, da bi potencialnim udeležencem predstavili nov program izobraževanja na področju izvajanja metode 5S. Poleg nekaj oseb, katerih smo pritegnili zanimanje, smo naleteli na naslednje odzive ali pogoste odgovore: »Za metodo 5S smo se že izobraževali«, »To je čisto preprosto in to že delamo«, »Prezasedeni smo z drugimi projekti in se nimamo časa ukvarjati še s tem«, »Metodo 5S smo že uvedli«, »Mi delamo 5S na svoj način«, »Ne potrebujemo tega izobraževanja. Pri nas smo tako napredni, da delamo celo 6S!« ….

 

Na srečo nas vsi niso odpravili tako hitro in so si vzeli nekaj minut časa za pogovor o tem, kako dejansko poteka 5S v njihovem primeru. Predstavljamo vam enega izmed pogovorov z osebo, ki je odgovorna za metodo 5S v podjetju z nekaj 100 zaposlenimi.

 

DEMETRA Lean Way: »Zakaj izvajate metodo 5S?«

 

Sogovornik: »To je preprosta in enostavna metoda, predpogoj, da se lahko potem premaknemo na druga orodja vitke proizvodnje.«

 

DEMETRA Lean Way: »Je že dolgo, odkar izvajate metodo 5S?«

 

Sogovornik: »Da, začeli smo že v letu 2007.«

 

DEMETRA Lean Way: »Koliko ste napredovali v tem času?«

 

Sogovornik: »Na večini delovnih mest že imamo uveden 5S.«

 

DEMETRA Lean Way: »Običajno je, da v podjetjih merijo rezultate dela, ki jih prinaša metoda.« Kakšni pa so rezultati pri vas? Ste izmerili, kakšen napredek je prinesla metoda 5S?«

 

Sogovornik: »Doslej še nismo začeli meriti neposrednih rezultatov, vendar verjamemo, da bodo ti prišli, če bomo metodo pravilno izvajali. Zdaj jo delamo malo po svoje. Težava je, da vodilnih še vedno nismo prepričali, da je potrebno metodo 5S izvajati bolj disciplinirano in tudi meriti rezultate«

 

DEMETRA Lean Way: »Pravite, da imate metodo 5S že uvedeno. Predvidevam, da potem delate že na kakšnih drugih projektih?«

 

Sogovornik: »Da, uvajamo metodo TPM, ker to zahteva IATF standard …«

 

Podrobneje se nismo spuščali v pogovor, saj je po besedah vedno težko ugotoviti, kako v dotičnem primeru razumejo in tudi izvajajo metodo 5S.

 

Če povzamemo na kratko, v podjetju z nekaj 100 zaposlenimi, izvajajo metodo več kot 10 let, vendar jim še vedno ni uspelo prepričati vodilnih, da je potrebno delati na bolj strukturiran način in povezovati metodo 5S z rezultati. Ali ni to povsem kontradiktorno z uvodno izrečenim stavkom, da je metoda 5S preprosta?!

 

Primer, ki ga izpostavljamo seveda ni osamljen, podobna zgodba se dogaja v mnogih podjetjih, ki gredo po poti 5S, medtem ko izpuščajo priložnosti, da bi na tak način konkretno podvojili produktivnost, skrajšali pretočne čase materialov in informacij, zmanjšali izmet in število nezgod …

 

Ali ni nenavadno, da po več kot 10 letih »izvajanja metode 5S«, še vedno ni vzpostavljeno merjenje učinka, ki ga prinaša ta metoda; kot bi ne razumeli, da metode stalnega izboljševanja niso same sebi namen, temveč jih uresničujemo zaradi izboljševanja ključnih kazalnikov uspešnosti podjetja. Po razgovoru smo ugotovili, da je odgovorna oseba za 5S v tem podjetju osveščena in izobražena oseba, toda vodstvo podjetja se zagotovo ne zaveda pomena metode 5S in kako jim lahko koristi. Ne poznamo ozadja, da bi sodili. Toda v tem podjetju zagotovo podcenjujejo potrebo po zunanji pomoči in spoznavanju novih pristopov, da bi se njihov program 5S odvijal v bolj plodni smeri. Po naših izkušnjah se to dogaja zelo pogosto, ravno zaradi mišljenja ali celo prepričanja, da je metoda 5S »preprosta metoda«.