Kako je nastala metoda 6s

KAKO JE NASTALA METODA 6S?

KAKO JE NASTALA METODA 6S?

Mnogi med vami ste verjetno vsaj v grobem seznanjeni z metodo 5S. 5S je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S in sestavljajo strukturirano metodo namenjeno celovitemu obvladovanju delovnega prostora. Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem v Toyoti, ravno s tem namenom. Zanimivo je, da sedaj praktično ni podjetja na svetu, ki ne bi povzelo vsaj del te metodologije.

 

Tudi mnoga slovenska podjetja niso izjema, na žalost jo pogosto razumemo napačno, ker jo opredelimo le kot sistem za urejanje in čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to. Načelo metode 5S je filozofija organiziranja in vodenja, da se rešimo vseh izgub ali potrat na delovnem območju.

 

Osnovni cilj 5S je vzpostaviti višji nivo kulture in učinkovitosti na delovnem mestu. Je enostavno izvedljiva v vseh poslovnih ali proizvodnih procesih za vsakogar.

 

Toda, ali ste že slišali za metodo oz. za pristop 6S?

 

Vsi, ki si morda razlagate, da zadnji, šesti S pomeni varnost (Safety), vam zaupamo, da to ne drži!

 

Naj utemeljimo našo trditev.

 

Prva utemeljitev

Metoda 5S ima mnogo pristopov, vendar razlaga, da šesti S pomeni varnost – Safety, zagotovo nima logične osnove. Smiselno ni iz stališča, ker je prvih pet pojmov S v japonščini, šesti S pa v angleškem jeziku.

 

Druga utemeljitev

Ali obstaja strokovno, akademsko delo, na primer japonskega avtorja, ki bi objavil pisno delo o metodi 6S? Osebno ga ne poznam in tudi moji osebni prijatelji iz Japonske, mi niso znali imenovati nikogar.

 

Tretja utemeljitev

Besede, ki ponazarjajo metodo 5S lahko tolmačimo z več sopomenkami, toda vse besede so glagoli, zakaj bi potem zadnja beseda bila samostalnik: varnost

  1. Seiri: LOČEVATI
  2. Seiton: UREJATI
  3. Seiso: ČISTITI
  4. Seiketsu: STANDARDIZIRATI
  5. Shitsuke: IZVAJATI V PRAKSI

 

Četrta utemeljitev

Vprašanje je tudi, ali razumeti šesti S, kot upoštevanje varnosti pri izvajanju 5S ali varnost kot posledica 5S? Posledica izvajanja 5S je tudi produktivnost, nižji stroški, kakovost ...

 

Peta utemeljitev

Pisni viri navajajo, da so med prvimi, že v sedemdesetih letih prejšnega stoleta, metodo 5S nadgradili s 6S v tovarni Aisin Seiki. Ugotovili so, da postopek 5S ni dovolj le implementirati in izvajati, temveč je potrebno postopek nenehno spodbujati, bodriti.

 

Da se 6S kasneje ni obdržal v širši praksi, so utemeljili, da je motiviranje itd. zajeto že v petem S, ki pomeni izvajati ali voditi.

Zapis v francoskem jeziku iz priročnika o TPM, ki opisuje pomen kratice 6S

Zapis v francoskem jeziku iz priročnika o TPM, ki opisuje pomen kratice 6S

KAKO JE NASTAL 6S?

Natačne zgodbe ne pozna nihče. Ena izmed teorij, kako je nastal 6S kot varnost – safety je, da je v procesu komunikacije oz. pri prenosu informacij, iz različnih razlogov, prišlo do popačenja informacij. Nekaj podobnega, kot nas tega uči, znana slovenska, verjetno izmišljena, anekdota.

 

« Je bla nevihta na vasi, pa je strela zadela v transformator. Pa leti ženska k sosedi: "Jejhata, strela je zadela v transformator!" Soseda se prime za glavo in leti naprej k drugi sosedi: "Jejhata, a veš da je strela zadela Franckino mater!" Tretja soseda se skoraj sesuje in teče naslednji sosedi: "Jejhata, strela je zadela Francko pa še njeno mater!"

 

Druga, tudi verjetna možnost je, da so hoteli v določeni praksi oživeti postopek 5S. Če ponudimo nekaj novega ali drugačnega, je to bolj zanimivo ali iz stališča motivacije bolj sprejemljivo, kot če « prodajamo » nekaj znanega ali izpetega. Kakorkoli, postopek 5S se nikoli ne konča, kajti, kot rečeno, to ni zgolj metoda za doseganeje reda in čistoče, temveč orodje stalnega izboljševanja in odpravljanja potrat, ki se nikoli ne zaključi. Ob tem spoznanju lahko vsakdo najde nove priložnosti za ponovitev cikla 5S.

 

Tretja najverjetnejša teorija za nastanek metode 6S; nekdo je želel razviti nov proces, ki dodatno prispeva k zagotavljanju varnosti na delovnem mestu. Morda je bil razlog tudi praktične narave, da se izkoristi proces 5S za dodatno preventivno delovanje v smeri varnosti.

Pravilno in napačno tolmačenje metode 6S

PREDSTAVITEV UČENJA METODE 5S Z IGRO

Ko nekdo omeni 5S, ga običajno povezujemo samo s fazo čiščenja – ali ga celo skrčimo le na to. Na etape ali korake: sortiranje, standardiziranje in vodenje običajno kar pozabimo. Gre za napačno videnje 5S, ki je lahko vir slabega razumevanja, pri uvajanju in pri doseganju samega cilja procesa.

 

Med drugim je 5S običajno »rezerviran« za proizvodne obrate, medtem ko je ta postopek za stalno izboljšanje mogoče prav tako razvijati v spremljevalnih službah. Sortiranje predmetov, ki se kopičijo ob liniji, ali sortiranje elektronske pošte v svojem predalu ali pa datotek v skupni rabi na strežniku, pomeni enako načelo standardizacije in izboljševanja delovnega mesta za večjo učinkovitost.

 

To sta le dva izziva, ki jih lahko premagamo z boljšim poznavanjem in razumevanjem metode 5S.

 

V podjetju SESA SYSTEMS so razvili privlačen način učenja z igro, ki omogoča enostavno osvajanje metode, ne da bi izgubili pogum s teorijo na papirju. Udeleženci z zdravim razumom, odkrivajo  načela in uporabnost metode 5S.

 

Osebne izkušnje, ki jih pridobijo udeleženci izobraževanja, pripomorejo k boljšemu zavedanju o pomenu metode 5S. S pridobljenimi spoznanji spodbudimo uvajanje koncepta v prakso in upoštevanje postopka pri vsakodnevnem delu.

 

Odslej naprej je na razpolago ta metoda učenja tudi v slovenskem jeziku. Lahko jo s pomočjo navodil izvedete sami ali se obrnete na naše strokovne inštruktorje, ki vas bodo usposobili na zabaven način, da boste začeli resno razmišljati o izboljšanju standardov pri izvajanju metode 5S.