VITKA ALI LEAN PROIZVODNJA

VITKA ali LEAN proizvodnja je pojem, ki se uporablja za opisovanje metodologij za izboljšanje učinkovitosti in zmanjševanje izgub v proizvodnih dejavnostih.

Cilj vitke proizvodnje je ustvariti večjo vrednost za kupce z boljšo uporabo sredstev, virov in nenehnim zmanjševanjem izgub. Pristop temelji na načelih Toyota Production System in ga je prvi populariziral James P. Womack in Daniel T. Jones, v knjigi "Lean Enterprise".

LEAN proizvodnja se osredotoča na odpravljanje dejavnosti, ki ne dodajajo vrednosti, kot so: čakanja, presežne zaloge, izmet, prekomerna proizvodnja …, v izboljšanje materialnih, informacijskih, delovnih tokov in optimalne hitrosti v proizvodnem procesu.

Ključna orodja in tehnike uporabljene v LEAN proizvodnji, vključujejo: 5S, TPM, Kaizen, 6SIGMA, VSM - Value Stream Mapping, KANBAN, poka-yoke (preprečevanje napak)…

Vzpostavitev vitke proizvodnje privede do izboljšanja produktivnosti, kakovosti in zadovoljstva strank, kot tudi nižjih stroškov in zmanjšanja časov dobave.

 

LEAN PROIZVODNJA JE STRATEGIJA

Pojem LEAN je prvi opredelil John Krafcik v jeseni 1988, ko je v reviji »Sloan Mangement Review«, objavil članek »Triumph of the Lean Production System« - Zmagoslavje sistema vitke proizvodnje. To ne pomeni, da se je praksa LEAN začela izvajati šele takrat, saj je obstajala že vrsto let pred to opredelitvijo, v obliki različnih pristopov ali metod, kot so: TPM – Total Productive Maintenance, 5S, Kaizen, Just in Time ...

"LEAN" je zgolj strategija, kjer se vse te metode in pristopi povezujejo, s ciljem odpraviti vse potrate, ki so prisotne povsod. Sprva se je uveljavila v avtomobilski industriji, nato pa je dobila mnogo svetovno znanih posnemovalcev: Boing, IKEA, LIDL, Mc Donalds, Ryanair, ki jim sledi večina.

Pridružite se naši LEAN AKADEMIJI, kjer boste ob praktičnem delu in spoznavanju novih tehnologij ugotovili, da lahko naredite več z manj truda!