LEAN TRANSFORMACIJA

Povečajte dodano vrednost in zmanjšajte stroške, z odločitvijo za LEAN celoviti sistem!

V poplavi različnih poslovnih strategij, filozofij, metod in orodij, kot so: nenehne izboljšave, Kaizen, 5S, TPM, 6 SIGMA, GEMBA, reševanje problemov, »performance management system« …,  ni nič nenavadnega, da človek postane zbegan, kaj potemtakem pomeni LEAN (VITKO) in kako to uresničiti v praksi.

V osnovi je »LEAN ali VITKO« filozofija menedžmenta, ki temelji na Toyotinem proizvodnem sistemu (TPS) in se danes uresničuje na vseh področjih dela in življenja na sploh. Namreč, danes hitremu tempu življenja ni zavezana zgolj proizvodna industrija, temveč tudi storitvena dejavnost, zdravstvo, javna uprava, celo vojska. K razmišljanju o vitkosti nas sili tudi vse bolj dinamično vsakdanje življenje.

Glede smiselnosti uveljavljanja strategije ali načel LEAN-a, ni specifičen prav nihče! Z uveljavljanjem načel Lean-a, lahko torej z manj sredstvi izboljšamo delovno storilnost in ustvarimo večjo dodano vrednost, v prav vseh delovnih organizacijah.

Več vrednosti za svoje kupce dosežemo z uravnavanjem delovnih tokov in odstranjevanjem potrat, pri čemur si pomagamo z zgoraj naštetimi metodami ali pristopi.

Kakšne priložnosti imamo, najbolje razumemo, če razumemo pojma dodana vrednost in potrate.

Z odstranjevanjem potrat iz toka vrednosti, vaše podjetje ne izboljša samo vrednosti svojih izdelkov in storitev, ampak lahko doseže znatno znižanje stroškov, okrepi denarni tok in pridobi ključno konkurenčno prednost.

Namen tridnevnega programa usposabljanja - LEAN TRANSFORMACIJA - je organizacijam in posameznikom, predstaviti način spodbujanja razmišljanja in implementacije SISTEMA VITKE ORGANIZACIJE.

Naši svetovalci, nekateri tudi z več kot 20 letnimi izkušnjami na tem področju, vam bodo razkrili skrivne recepte in podali usmeritve, kako spremeniti miselnost, doseči bolj vitke procese, z razumevanjem toka vrednosti izdelkov in storitev, iz vidika kupcev.

LEAN AKADEMIJA

Obširna tematska delavnica, v petih dneh

Ali je podjetje z neučinkovito organizacijo lahko uspešno? Zagotovo! Toda le toliko časa, dokler konkurenca ne ponudi enako ali boljše, po nižji ceni. Boljše, z manj vložka, seveda ni tako enostavno doseči, zato je potrebno nenehno iskati nove in izvirne načine za bolj vitko ali LEAN organizacijo

Značilnost uspešnih podjetij je nenehna težnja po izboljšanju vseh delovnih procesov, da se ob tem vključujejo VSI, od operaterja do TOP menedžmenta. Vendar to ni dovolj! Na uspeh vplivajo še: robustna izvedba preizkušenih metod, zavedanje, znanje, agilnost, razvoj operativnega in organizacijskega delovanja, vodenje, standardizacija … in še zlasti v zadnjem obdobju - digitalna tehnologija. Digitalizacija predstavlja nove izzive in priložnosti za podjetja, da si ustvarijo konkurenčno prednost in ravno to bo zelena nit letošnje LEAN AKADEMIJE, na kateri vas bomo v petih dneh, seznanili z najnovejšimi pristopi na tem področju.

Na sedežu našega podjetja bomo petdnevni program izvajali v spomladanskem času leta 2019, v dveh sklopih (3 + 2 dni). Točen opis najdete na letaku. Pridružite se nam, saj boste ob praktičnem delu in spoznavanju novih tehnologij ugotovili, da lahko naredite več z manj truda!

LEAN AKADEMIJO in ostale delavnice lahko izvedemo tudi v vašem podjetju!

LEAN AKADEMIJA_program_2019