Učenje metode 5s z igro

IZBOLJŠAJTE UČINKOVITOST IZVAJANJA METODE 5S – KREATIVNO UČENJE Z IGRO

IZBOLJŠAJTE UČINKOVITOST IZVAJANJA METODE 5S – KREATIVNO UČENJE Z IGRO

Igra je zelo širok pojem, ki lahko označuje gledališko igro, različne igre v življenju, igro za denar, družabno igro … Igra je lahko vir preživetja, sprostitve in seveda tudi način učenja. Učenje z igro je praktično obvezen element vzgoje otrok, je pa tudi orodje izobraževanja, ozaveščanja in motiviranja odraslih.

 

Eden izmed takih primerov igre za odrasle, ki ne pomeni zgolj učenje, temveč urjenje za bolj učinkovito izvajanje, je igra 5S.

 

Na splošno prevladuje mnenje, da je metoda 5S zaradi svoje preproste definicije enostavna. Izvajanje v praksi pa za večino predstavlja velik izziv. Najtežje je spremeniti ukoreninjene navade. Nikoli ni dovolj, da izvedemo zgolj posamično izobraževanje in kampanjske akcije. Kondicijo 5S je potrebno nenehno vzdrževati, izpopolnjevati znanje, izboljševati izvajanje in vodenje postopka 5S ter delavce motivirati.

 

Poznavanje razlage kratice 5S, ne pomeni, da metodo tudi razumemo. Tu je vedno prostor, da smo lahko še boljši. Današnji čas zahteva nenehno izboljševanje in to velja tudi za projekte 5S. Med najbolj pogostimi izzivi najdemo sledeče primere:

 

 • težko je implementirati nove pristope 5S, ker se ljudje upirajo spremembam;
 • spremembe navad in organizacije dela zahtevajo veliko energije;
 • najtežje je vzdrževati in izboljševati standarde 5S;
 • stalno je potrebno opozarjati, ponavljati ene in iste stvari;
 • primanjkuje nam motivacije ali znanja kako se lotiti postopka 5S;
 • reda se držijo le nekateri;
 • vsak dan se nam dogajajo izgube: nezgode, ne-kakovost, zastoji na opremi, izguba časa in ostali nepotrebni stroški, ki so povezani z redom in čistočo …

 

Se vam zdi kateri od naštetih primerov precej domač?

Glede na to, da je 5S, ena izmed nujnih metod stalnega izboljševanja, ki nas »sili« iz cone udobja, smo dejansko vedno soočeni z naravnim človeškim odporom. Obstajajo strokovne študije o zavezanosti zaposlenih (PEOPLE ENGAGEMENT). Ob številkah, ki so bile objavljene leta 2013 v Gallupov-i študiji o zavezanosti zaposlenih, lahko lažje razumemo, zakaj smo tako pogosto soočeni z odporom ljudi proti nenehnemu izboljševanju.

 

Gallupov-a študija iz leta 2013 je predstavila sledeče ugotovitve:

 • 9% zaposlenih je zavezanih in se zavzemajo za uspeh svojega poslovanja,
 • 65% zaposlenih vstane zjutraj, da bi dobilo plačo in niso pobudniki za napredovanje,
 • 26% zaposlenih je aktivno nezavzetih, pri svojem delu so nezadovoljni.

 

Gallupova študija glede zavezanosti zaposlenih

Gallupova študija glede zavezanosti zaposlenih

Tudi kasnejše študije so pokazale, da te številke, gledano po letih, državah in podjetjih, nekoliko nihajo, vendar razlike niso bistveno večje, kot zgolj nekaj odstotkov. Tovrstne študije, ki se sicer izvajajo redno v mnogih državah in podjetjih ter zajemajo vse hierarhične nivoje, potrjujejo te številke in prikazujejo še ostale zanimive ugotovitve. Na primer, da struktura vodilnih ljudi ali celo menedžerjev, glede na ostale  zaposlene, ni nič bolj ali manj zavezana podjetju.

 

Za izboljšanje zavezanosti obstaja mnogo metod in pristopov. Na področju vodenja poznamo npr. HOSHIN KANRI, razširjanje strategije, »coaching« in ostale tehnike vodenja, spodbujanje lastnega razvoja, na primer z letnimi osebnim razgovorom, delo v skupini, komunikacija, priznavanje in še bi lahko naštevali. Zelo dobro orodje za izboljšanje zavezanosti je tudi uporaba iger. Namreč znanje in razumevanje, ki ga pridobimo na tak način je za zaposlene mnogo bolj spodbudno, kot recimo klasično teoretično ali praktično učenje in še toliko bolj učinkovito, kot opozarjanje na napake ali celo sankcioniranje.

 

Ali ste si morda ogledali Disneyjev film o čudežni varuški Mary Poppins, ki v eni izmed zgodb pravi: »Žlica sladkorja pomaga, da se zdravilo lažje zaužije«. Z drugimi besedami, igra pomaga in motivira za opravljanje nalog, ki v teoriji ali tudi praksi niso tako zanimive. To načelo drži med odraščanjem in tudi kasneje. Sladka spodbuda pa ni edini argument, zakaj je raba igre za učenje in motiviranje odraslih nekaj dobrega.

 

Zaradi igre se bolje učimo!

Številne študije dokazujejo, da je igra veliko več kot "bombončki" v našem vsakdanjem življenju. Zahvaljujoč dinamiki igre, se vsi, tako mlajši kot odrasli, bolje učimo. Zato mnoga izobraževalna orodja na svetu temeljijo na igrah.

 

V resnici je učenje na osnovi iger mnogo bolj učinkovita metodologija usposabljanja, kot ostale oblike izobraževanja. Običajno se zatakne pri razvoju tovrstnih oblik učenja, saj je mnogo zahtevnejši. Posledično tudi učenje odraslih v taki obliki ni tako razširjeno, čeprav se vsi želimo igrati. Dejstvo pa je, da so lahko učne igre (resne igre) fantastično sredstvo za usposabljanje.

 

Veliko šol uporablja igro, kot metodo za učenje, tudi v višjih stopnjah, na primer za poučevanje matematike. Tako predmet, ki je pogosto vzrok za nezadovoljstvo, bolje približamo učencem. Učenje, ki temelji na igrah, se je izkazalo tudi za posebno učinkovito tehniko pri obravnavanju natančnih znanosti.

 

Pri odraslih lahko uporabimo učne igre, da se učimo in spodbujamo naše kognitivne funkcije. Tako, kot mlajši, se počutimo bolj stimulirani in smo mentalno bolj agilni.

 

Pri igri 5S se izobraževanje izvaja samostojno ali v parih. Na tak način smo soočeni, da »mora« vsak udeleženec aktivno razmišljati in sodelovati, kar pomeni tudi boljše pomnjenje.

Pri učenju metode 5S, so vsi udeleženci usposabljanja vključeni aktivno.

Pri učenju metode 5S, so vsi udeleženci usposabljanja vključeni aktivno.

Z igro znanje lažje usvojimo in ga tudi več obdržimo!

Učenje je zelo pomembno za osebni in poklicni razvoj osebe. Razumevanje vsebine je ključnega pomena v učnem procesu. Le če razumemo, kar se učimo, smo resnično motivirani in zavezani k doseganju najboljših rezultatov.

Usvajanje znanja oz. razumevanje, kot to utemeljujejo mnoge strokovne študije, je odvisno od tega katere senzorje (čutila) smo uporabili in kako smo bili pri tem vključeni:

V primeru, če v proces nismo vključeni, če ne razumemo ničesar ali nas nekaj ne zanima, je rezultat umik in pomanjkanje motivacije.

 

Vprašanje je: zakaj so potem učne igre za odrasle tako učinkovite?

 

Z igro lahko izboljšamo našo uspešnost in s prakso povečamo raven napora in znanja. To pomeni, da v primerjavi s tradicionalnim učenjem:

 

 • dvignemo samozavest udeležencev izobraževanja za 20%;
 • nadgradimo osnovno znanje za 11%;
 • obdržimo 90% naučene vsebine;
 • dosežemo 20% več praktičnega znanja.
 • število opravljenih aktivnosti povečamo za 300%.

 

Zahvaljujoč igri, učenci (bodisi odrasli ali mlajši) ohranijo pozitivno stanje duha, ki ga ne bi bilo mogoče ohraniti s tradicionalnimi metodami. Te metodologije nam pomagajo pri usposabljanju in razvoju našega spomina, pozornosti, načrtovanja, reševanja konfliktov itd.

 

Kako najučinkoviteje uporabiti igro 5S v praksi?

Vsako podjetje ima svojo enkratno zgodbo glede zagotavljanja 5S in brez izjeme jo lahko uporabi kdorkoli in kadarkoli, vse je odvisno kaj želite doseči. Namenjena je izkušenim izvajalcem 5S z že zelo visokimi standardi, kot tudi začetnikom. Zaradi svoje univerzalnosti lahko v igri 5S sodelujejo vsi zaposleni, tako delavci iz proizvodnje, režijski delavci iz podpornih služb, kot tudi vodilni, vse do TOP menedžerjev, ki s svojo vključenostjo (participativno vodenje) in z lastnim zgledom, lahko najbolje dokažejo, kako je metoda 5S pomembna za ustvarjanje ne zgolj reda in čistoče, temveč konkurenčne prednosti podjetja.

 

Didaktično igro 5S, so razvili kolegi iz podjetja SESA SYSTEMS. S to igro se je za metodo 5S, v zgolj nekaj letih, usposobilo in navdušilo več tisoč oseb širom sveta. Sedaj je na voljo tudi v slovenskem jeziku. Igra je torej namenjena vsem kategorijam zaposlenih. Ne glede na obstoječ nivo razumevanja metode 5S, boste občutno napredovali.

 

Pri uporabi igre 5S imate na voljo več možnosti:

 • Nakup kompleta »Učenje z igro 5S«, izobraževanja izvajate sami. | V tem primeru se s pomočjo navodil in priročnika, sami usposobite za animacijo in izobraževanje.
 • Nakup kompleta »Učenje z igro 5S« in kompleta za zagon delovišča 5S. | V tem primeru se ravno tako, s pomočjo navodil in priročnika, sami usposobite in izvedete izobraževanje »Učenje z igro 5S«. Izobraževanje lahko nadgradite z uvedbo pilotnega območja. Ta pristop lahko uporabite za implementacijo projekta 5S, ali za nadgradnjo obstoječih standardov 5S, tudi takrat, kadar želite zmanjšati določene vrste izgub na izbranem delovnem območju.
 • Se odločite za nakup storitve, kjer delavnico »Učenje z igro 5S«, izvede certificiran inštruktor.
 • Se odločite za celovit »PROJEKT 5S«, v skladu z vašimi cilji. Vključuje lahko »Učenje z igro 5S« in implementacijo metode 5S, v multidisciplinarni delovni skupini, po korakih, v nekaj mesecih.

 

V primeru, da vam nobena izmed predlaganih možnosti ne odgovarja v celoti, se lahko odločite za poljubno kombinacijo. Posamezno delavnico 5S, npr. učenje z igro, teoretično osnovno usposabljanje …, izvede izkušeni inštruktor - animator, nato pa sami nadaljujete z izobraževanji  in projekti 5S, v skladu z vašimi potrebami.