LEAN MANAGER

LEAN MANAGER |OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER

Naraščanje potreb po kadru LEAN MANAGER |OPERATIONAL EXCELLENCE MANAGER

 

Ne zgolj globalna gospodarska situacija, temveč vsesplošne razmere zahtevajo od podjetij nove, sodobne organizacijske pristope. Tradicionalni menedžment se vse hitreje umika sodobnim oblikam menedžmenta.

 

Že nekaj let ugotavljamo naraščajoč trend povpraševanja po kompetencah in tudi poklicih na področju VITKE ali LEAN organizacije.

 

Lanskega 26. februarja, smo na našem spletnem dogodku LEAN MANAGER, predstavili primer nemškega zaposlitvenega portala stepstone.de, kjer je bilo v tistem obdobju razpisanih dobrih 1100 delovnih mest v tem poklicu.

Število razpisanih delovnih mest februarja 2021

Toda, že na začetku letošnjega leta ob ponovnem obisku omenjenega zaposlitvenega portala, ugotavljamo še bolj intenzivno iskanje kompetenc in poklicev na področju Lean-a.

 

Številke so sledeče:

 

 • Lean Management / več kot 54000 delovnih mest, ki zahtevajo to kompetenco;
 • Lean Manager / več kot 1700 razpisanih delovnih mest;
 • Operational Excellence Manager / skoraj 2000 razpisanih delovnih mest ….
O razpisanih delovnih mestih, ki zahtevajo kompetence na področju Lean managementa

V povezavi z LEAN MANAGEMENTOM obstaja še mnogo drugih strokovnih nazivov, kot so: »Continuous Improvement Manager, Expert, Engineer …” Smo praktično šele na začetku bolj intenzivnega iskanja tovrstnega kadra, ko si podjetja vse bolj prizadevajo, da bi uspešno odgovorila na vedno bolj zahtevne poslovne izzive.

 

Zakaj tako skokovito naraščanje potreb po kompetencah in kadrih Lean ali vitke organizacije?

 

Naraščajoči poslovno gospodarski izzivi in vse bolj zahtevni kupci zahtevajo od podjetij nenehen razvoj in nove organizacijske pristope. Tradicionalni menedžment se umika novejšim pristopom.  Lean Management je eden pomembnejših, kar najbolj dokazuje s svojimi uspehi Toyota, kjer ta pristop dejansko vsakodnevno uresničujejo.

 

Toyota tega ni dosegla čez noč, ampak je vse skupaj plod nenehnega, premišljenega izpopolnjevanja sistema in predvsem razvoja človeških virov.

 

Pridobivanje znanj in izkušenj na področju Lean managementa je dolgotrajen proces. Da se posameznik usposobi za eksperta v Lean managementu lahko traja deset in več let. Čas razvoja je odvisen od nabora vseh kompetenc, ki jih lahko zajamemo v tem smislu v to področje. Poleg tega, da je potrebno usvojiti sposobnosti o različnih svetovnih metodah in orodjih vitke proizvodnje, obvladati veščine vodenja in menedžmenta, od operativnega do organizacijskega nivoja, je potrebno razumeti tudi sisteme in številčne procese, ki se dotikajo VITKE oz. LEAN organizacije.

 

Večji sistemi običajno sami poskrbijo za razvoj tovrstnega kadra, vendar ni nujno. Podjetja, ki niso predvidela te potrebe in niso poskrbela za lastni razvoj tega kadra, se v trenutnih poslovnih razmerah prisiljena v iskanje hitrih rešitev. Torej, da poiščejo kvalificiran kader na »prostem trgu«. Ker tega ni dovolj na trgu, se številke povečujejo in če sklepamo po napovedih o vse večjih gospodarskih izzivih, pričakujemo, da se bo potreba še boj povečevala.

 

Vodilno usposabljanje na področju  Lean Managementa v Sloveniji

 

Da bi vsaj delno odgovorili na vse večje potrebe po tem kadru tudi v Sloveniji, smo v podjetju DEMETRA Lean Way organizirali in usposobili prvo generacijo Lean Managerjev, že v lanskem letu. Pridobljene izkušnje in pozitivni odzivi so nas tako navdušili, da odločitev o nadaljevanju programa ni bila težka. Letos navkljub vsem zdravstvenim omejitvam začnemo z izvedbo programa že v mesecu februarju in če bo šlo vse po načrtih, ga zaključimo konec meseca aprila!

 

Komu je program LEAN  MANAGER namenjen?

 • vodilnemu kadru in menedžmentu iz proizvodnih in tudi storitvenih podjetij :
 • odgovornim za sisteme vitke organizacije, stalne izboljšave, operativno odličnost;
 • strokovnjakom na področju Lean, TPM, 5S, Kaizen, 6SIGMA, operativne odličnosti;
 • vsem, ki želite usvojiti kompetence Lean Managementa.
Prva generacija Lean Managerjev v Sloveniji

Prva generacija Lean Managerjev v Sloveniji

Zakaj se udeležiti usposabljanja za LEAN MANAGERJA?

 

 • Usposabljanje je zasnovano po principu učenje z delom, pridobljena teorija se v obliki projektih nalog ali »domačih nalog« uporabi v praksi;
 • Preverimo in certificiramo znanje vsakega udeleženca usposabljanja;
 • Imamo več kot 30 let mednarodnih delovnih izkušenj na tem področju;
 • Smo prvi v usposabljanju Lean managerjev v Sloveniji;
 • Smo eno vodilnih podjetij v implementaciji metod in sistemov Lean-a v podjetjih;
 • Smo svetovni pionirji v razvoju programskih rešitev za obvladovanje vitke organizacije;
 • Sodelujemo z globalnim svetovalnim podjetjem, ki spada med TOP 10 najuspešnejših v svetu.

 

Več o programu si lahko preberete na naši spletni strani  ali v katalogu izobraževanj.