TPM – Total Productive Maintenance

Metoda TPM - Total Productive Maintenance je v desetletjih obstoja doživela pomembne razvojne premike. Še zlasti, če želimo ohraniti svojo dolgoročno konkurenčnost, moramo slediti sodobnim pristopom na tem področju. Metoda TPM je pomemben element glavne strategije vašega podjetja.

 

 

Kaj pravzaprav pomeni TPM – celovito produktivno vzdrževanje?

Kot smo o tem že večkrat pisali, ta pristop izvira iz avtomobilske industrije na Japonskem. Danes že zelo težko najdemo uspešno proizvodno podjetja, ki ne bi vsaj delno izvajalo procese, ki jih določa metoda TPM.

 

V osnovi je metoda TPM najbolj poznana po avtonomnem vzdrževanju, procesu v sedmih korakih, s katerim dosežemo, da delavci v proizvodnji postanejo kompetentni upravljalci svoje opreme.

 

V tem procesu zagotovimo pravilno upravljanje strojev, izvajanje enostavnih vzdrževalnih nalog, kot so: čiščenje, pregledi, nastavitve, mazanje …

 

Na tak način lahko znatno povečamo produktivnost strojev, predvsem s skrajšanjem mikro zastojev in menjav, preprečimo pomemben delež okvar in napak na izdelkih.

 

Vendar, zgolj z avtonomnim vzdrževanjem zelo težko presežemo 85% skupno učinkovitost (OEE - Overall Equipment Efficiency), kar dosegajo boljši.

 

To so v JIPM – »Japan Institute of Plant Maintenance« spoznali že v osemdesetih letih preteklega stoletja, zato so razvili nov pristop TPM, ki je sestavljen iz osmih stebrov ali osnovnih procesov izboljševanja. Ti stebri določajo organizacijo, ki nas vodi do najboljše proizvodne učinkovitosti: brez zastojev, napak - izmeta in nezgod na strojih.

The eight pillars of TPM

Po mednarodnih izkušnjah, ki jih imamo, večina svetovno odličnih proizvodnih podjetij, poleg  avtonomnega ali samostojnega vzdrževanja, obvlada vsaj še 4 osnovne stebre, oz. procese, ki jih določa metoda TPM:

 

  • Usmerjeno izboljševanje (Kobsetsu Kaizen ali odpravljanje izgub)
  • Načrtovano vzdrževanje
  • Izobraževanje in urjenje
  • Kapitalizacija izkušenj in integracija TPM v projektu.

 

Pomembno je neprestano izboljševanje teh procesov in nenehno izboljševanje veščin zaposlenih, da uspešno obvladujejo svoje delo glede na vlogo in odgovornosti, katere nosijo v podjetju. Npr. upravljavci strojev razvijajo veščine avtonomnega vzdrževanja, strokovnjaki za vzdrževanje se učijo preventivnih, napovednih in predpisanih tehnik vzdrževanja, vodje pa se usposabljajo za uresničevanje TPM strategije.

 

Le VSI ustrezno usposobljeni in kompetentni zaposleni, se lahko uspešno zoperstavijo izgubam. To pomeni, da se izognemo zastojem, nenačrtovanim prekinitvam proizvodnje, reklamacijam in poškodbam oz. nezgodam pri delu s stroji.

 

TPM AKADEMIJA je najboljša investicija v izobraževanje za vaše vodje in zaposlene na področju obvladovanja učinkovitosti strojev. Največja dodana vrednost delavnice so praktične vaje in podajanje nasvetov ter bogatih izkušenj, na japonskem, v JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance certificiranega, TPM inštruktorja. Udeleženci sklopa vseh šestih delavnic dobite tudi brezplačni delovni priročnik metode TPM, ki vam bo v pomoč pri implementaciji in razširjanju metode TPM.

 

V sklopu TPM akademije vam bomo predstavili digitalne rešitve in orodja, kot je TMM – Total Maintenance Management, ki je preprosta programska rešitev za vodenje vzdrževanja za mala in srednje velika podjetja, z omejenimi resursi.

 

Omogoča vodenje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih del ter osnovne analize daljših odpovedi, z namenom izboljšanja procesov vzdrževanja in preprečevanja odpovedi.

 

V kombinaciji z ostalimi orodji PSB – PERFORMANCE STORYBOARD, lahko bistveno bolje obvladujete mnoge procese, ki jih zahteva metoda TPM.

 

Z usposabljanjem na TPM akademiji, pridobite:

 

  • Dragoceno znanje in izkušnje na področju uresničevanja izvirne metode TPM;
  • Edini strokovni - delovni - priročnik o izvirni metodi TPM v slovenskem jeziku;
  • Certifikat o opravljenem usposabljanju in doseženi strokovnosti.
  • Nova spoznanja in primere dobre prakse.