OEE - OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS ALI SKUPNA UČINKOVITOST

OSVOJITE METODO MERJENJA IN OBVLADOVANJA UČINKOVITOSTI STROJEV

OEE - OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS ALI SKUPNA UČINKOVITOST, je eden ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), ki nam prikazuje, kako učinkovito se uporablja proizvodna oprema.

Skupna učinkovitost (OEE) je izračun, ki ga je v šestdesetih letih 20. stoletja oblikoval Seiichi Nakajima, da bi ocenil, kako učinkovito se izkorišča proizvodna oprema in dokazal učinke metode TPM – Total Productive Maintenance.

Danes je OEE globalno sprejet standard za merjenje proizvodne produktivnosti. Idealen ali 100% OEE pomeni, da smo izdelovali le dobre izdelke, najhitreje kar je možno, brez časov zaustavitve.

OEE ali OBVLADOVANJE SKUPNE UČINKOVITOSTI

Kako izračunamo OEE?

OEE ali skupno učinkovitost izračunamo, če pomnožimo stopnjo razpoložljivosti (R), s stopnjo zmogljivosti (Z) in stopnjo kakovosti (K).

Navkljub jasni metodi izračuna OEE, predstavlja to področje velike izzive glede zanesljivosti merjenja in še zlasti glede obvladovanja oz. vodenja opreme na kateri želimo obvladovati OEE. Kako je mogoče, da nekateri uspejo dosegati skoraj 100% OEE, mnogi pa se ne dvignejo višje od 80%? Zakaj je bil včasih 85% rezultat odličen, danes pa je postal povprečen? Kako prepoznati kakovostno programsko rešitev za merjenje OEE? ...

Vse to so vprašanja, s katerimi se boste soočili skozi interaktivno delavnico in vaje, povezane z izračunom, merjenjem in obvladovanjem OEE.

Osvojili boste razumevanje, v čem je razlika med skupno učinkovitostjo in skupno storilnostjo opreme (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS & OVERALL EQUIPMENT EFFICENCY).

Skozi praktične vaje boste osvojili, kako implementirati sodobne postopke merjenja OEE in kako te meritve uporabiti. Obenem bomo prikazali, kako povezati  te meritve s programi  TPM - Total Productive Maintenance.

Delavnica je namenjena dvosmerni izmenjavi informacij, da bi dosegli razumevanje pomena OEE in postopke obvladovanja. Udeleženci delavnice morajo biti pripravljeni opisati potrebe, trenutne sisteme, razhajanje med doseženimi rezultati in željenimi cilji, ter trenutne metode za oblikovanje proračuna in utemeljitev rešitev za izboljšanje.