TPM – Total Productive Maintenance

POSTOPEK OBVLADOVANJA UČINKOVITOSTI STROJEV | ENODNEVNA DELAVNICA

TPM - Total Productive Maintenance ali Management© je preizkušena metoda menedžmenta, ki zadeva vse zaposlene in funkcije v podjetju in ne zgolj vzdrževanje, kot je to najpogosteje razumljeno. Izoblikovali so jo v letih 1970 na Japonskem, od koder se je razširila po celem svetu in v vseh vejah industrije.

Osnovni cilj metode TPM je izkoristiti proizvodne stroje do skrajnih mej oz. doseči maksimalno učinkovitost proizvodnih sredstev. Merimo jo s kazalnikom SU - skupna učinkovitost ali OEE - Overall Equipment Effectiveness. »M« v kratici TPM ne pomeni zgolj »Maintenance« - vzdrževanje, temveč tudi menedžment, ki nosi odgovornost za vodenje in uspešno vključevanje metode v splošno strategijo podjetja.

Z metodo TPM smo osredotočeni v nenehno izboljševanje in odpravljanje vseh potrat proizvodne učinkovitosti. Ob tem je nujno sodelovanje vseh funkcij v podjetju: inženiringa, proizvodnje, vzdrževanja, tehnologije, službe kakovosti, partnerjev, vodstva.

Pred leti je bila odločitev za uvajanje metode TPM prepuščena posameznemu podjetju.

V zadnjem obdobju je metoda TPM še dodatno pridobila na veljavi, saj jo je združenje avtomobilskih proizvajalcev postavilo, kot novo zahtevo standarda IATF16949 / 2016, ki 14. septembra 2018, postaja obvezen element za vse proizvajalce v tej panogi.

Zahteva ni plod novih birokratskih zahtev, temveč temelji na izkušnjah in rezultatih, ki jih prinaša metoda TPM. “Avtomobilisti” dobro vedo, da podjetja, ki resnično obvladajo metodo TPM, zagotavljajo zanesljivo delovanje opreme in kakovostne izdelke.

Toda POZOR! Zadnjega pol leta smo po naročilu kupcev izdalali več diagnostik na področju metode TPM. Čeprav so bili v vseh podjetjih prepričani, da solidno izvajajo metodo TPM, smo skozi diagnostike ugotovili, da to ni tako. Prepoznali smo velike priložnosti za izboljšanje, saj je pri večini, izvedba konkretno odstopala od standardov, kot jih določa izvirna metoda TPM po JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance standardih.

Za vse, ki še niste popolnoma odločeni kako začeti, smo pripravili enodnevno delavnico, na kateri vam bomo predstavili ključne elemente metode TPM – Total Productive Maintenance, kot to zahteva IATF16949 / 2016!

In ne samo to. Vsem udeležencem delavnice, bomo predstavili autodiagnostiko, s pomočjo katere boste lahko sami ugotovili ali se vaša praksa in strategija sklada s TPM izvirnimi standardi.

In kaj pridobite?

  • Spoznali boste metodo TPM, kot jo določajo izvirni japonski standardi –»JIPM«;
  • Pridobili boste znanje kako učinkovito zmanjševati izgube učinkovitosti na proizvodnih sredstvih (ang. OEE - Overall Equipment Effectiveness);
  • Pridobili boste znanje in izkušnje kako implementirati ali nadgraditi metodo TPM v praksi.
8 stebrov TPM