Model odličnosti_TPM

UVAJANJE PRVIH TREH STEBROV PO METODI TPM

Celovito produktivno vzdrževanje (TPM – Total Productive Maintenance)

 

predstavlja temeljni kamen na področju operativne odličnosti. Gre za več kot le metodologijo - gre za filozofijo, ki si prizadeva optimizirati učinkovitost opreme, zmanjšati čas nedelovanja in izboljšati skupno učinkovitost (OEE - Overall Equipment Effectiveness).

 

Eden od najbolj znanih primerov uspešne implementacije TPM prihaja od podjetja Toyota, ki je znano po svoji operativni odličnosti. Njena pot z uvedbo TPM je privedla do pomembnih izboljšav v zanesljivosti opreme, zmanjšanju časa nedelovanja in izboljšanju celotne produktivnosti. S tem, ko so vključili vse zaposlene v proces vzdrževanja in spodbujali kulturo stalnega izboljševanja, je Toyota dosegla opazne rezultate, vključno z večjo učinkovitostjo, kakovostnejšimi izdelki in izboljšano delovno moralo zaposlenih.

 

Drugi znan primer je podjetje JTEKT Corporation, globalni dobavitelj avtomobilskih in industrijskih izdelkov, ki je z implementacijo načel TPM dosegel 40-odstotno zmanjšanje okvar, 30-odstotno izboljšanje učinkovitosti opreme in drastično zmanjšanje stroškov vzdrževanja.

 

Naša želja je, da bi z implementacijo metode TPM, tudi vaše podjetje uspelo doseči tako pozitivne spremembe v celotni organizaciji.

 

V ta namen smo tudi letos pripravili TPM AKADEMIJO, vodilni program usposabljanja na področju TPM, kjer se bomo poglobili v temeljna načela TPM, s poudarkom na prvih treh stebrih.

 

1. Steber: Jishu Hozen (Samostojno vzdrževanje)

Jishu Hozen, prvi steber TPM, pomeni "Samostojno vzdrževanje". Postavlja moč in odgovornost za vzdrževanje tistim, ki so najbliže opremi - operaterjem. Ideja je, da operaterji pravilno upravljajo svoje stroje in zagotavljajo izvajanje rutinskih vzdrževalnih nalog, kot so čiščenje, pregledovanje, skrb za pritrditve ... Ta pristop ne le zmanjšuje možnosti za okvare in ostale izgube na strojih, temveč tudi spodbuja občutek lastništva in odgovornosti s strani uporabnika stroja.

 

TPM AKADEMIJA temeljito razloži v teoriji in s praktičnimi primeri pomen tega stebra, katere so veščine in znanje, ki jih operaterji potrebujejo za učinkovito upravljanje strojev - opreme. To ne vodi le v izboljšano zanesljivost, ampak tudi postavlja temelje za kulturni premik v smeri proaktivnega vzdrževanja.

Primer osnovnega čiščenja in odkrivanja pomanjkljivosti v podjetju Marovt

2. Steber: Kobetsu Kaizen (Usmerjeno izboljševanje)

Kobetsu Kaizen ali usmerjeno izboljševanje je drugi steber, ki vključuje usmerjene napore za identifikacijo in odpravo kroničnih izgub, neučinkovitosti in napak v proizvodnem procesu. Ta steber poudarja pomembnost vključevanja križno-funkcijskih ekip v reševanje problemov in stalno izboljševanje.

 

Na izobraževanju TPM AKADEMIJA natančno objasnimo smernice, kako vzpostaviti Kaizen ekipe, uporabljamo tehnike analize osnovnih vzrokov in kako dosežemo trajnostne rešitve. Ta strukturiran pristop ne le izboljša kakovost izdelkov in odpravlja ostale kronične izgube, temveč tudi spodbuja sodelovanje in inovacije med ekipami.

 

3. Steber: Načrtovano vzdrževanje (NV)

Tretji steber TPM je "Načrtovano vzdrževanje". Ta steber se vrti okoli proaktivnega načrtovanja in izvajanja vzdrževalnih dejavnosti. S predhodnim načrtovanjem vzdrževalnih nalog in doslednim upoštevanjem vzdrževalnih urnikov lahko organizacije zmanjšajo nepričakovane izpade in podaljšajo življenjsko dobo opreme.

 

Na TPM Akademiji objasnimo ključno vlogo načrtovanega vzdrževanja, kako zagotoviti učinkovito stroškovno in v zanesljivost usmerjeno vzdrževanje, uporabo računalniških sistemov za upravljanje vzdrževanja ter zagotavljanje tekočega prehoda iz reaktivnih v preventivne strategije vzdrževanja.

 

Na osnovi svetovne in lastne prakse, predstavljajo prvi trije stebri celovitega produktivnega vzdrževanja temelje za celosten pristop k zanesljivosti opreme, učinkovitosti procesov in vključenosti delovne sile. Ponudba TPM Akademije, ki jo izvajamo v podjetju Demetra Lean Way omogoča podjetjem, da se podajo na svojo pot ali jo nadgradijo s celovitim razumevanjem teh stebrov TPM-a. Z osredotočanjem na samostojno vzdrževanje, usmerjeno izboljševanje in načrtovano vzdrževanje lahko podjetja utrejo pot v kulturo stalnega izboljševanja, zmanjšanje časa nedelovanja in povečanje operativne odličnosti.

 

Če ste pripravljeni svojo organizacijo popeljati na naslednjo raven učinkovitosti, je spoznavanje stebrov TPM ključen korak za napredek.

Vabimo vas, da se nam pridružite na TPM AKADEMIJI, da spoznate, kako strokovno znanje vodilnega strokovnjaka na področju TPM lahko pomaga vaši organizaciji uspeti v nenehno spreminjajočem se okolju industrijske odličnosti.