LEAN SISTEM

LEAN SISTEMI 4.0

LEAN SISTEMI 4.0

V dobi digitalizacije se podjetja vse bolj obračajo k tehnologiji, da rešijo kompleksne težave in dosežejo odličnost. Takrat, ko digitalne rešitve nadgradijo sistem odličnosti, lahko govorimo o Lean sistemu 4.0.

 

Lastnost digitalnega Lean managementa je, da digitaliziramo različne elemente, procese v sistemu poslovne ali operativne odličnosti, kar nas vodi do višje učinkovitosti in dobička. V skupini Boston Consulting Group so v letu 2017 opravili primerjalno študijo, v kateri so na vzorcu več sto podjetij ugotavljali primerjalno stopnjo zrelosti na področju Lean-a in Industrije 4.0. Izsledki so pokazali relativno nizko stopnjo Lean odličnosti (< 20 %) in še manjšo stopnjo podjetij, ki dosegajo Lean odličnost z digitalnimi tehnologijami (< 5 % podjetij).

Študija BCG - Boston Consultig Group, 2017, Razmerje stopnje zrelosti Lean – industrija 4.0

Študija BCG - Boston Consultig Group, 2017, Razmerje stopnje zrelosti Lean – industrija 4.0

Kombinacija in sinergija konvencionalnega Lean sistema in digitalne tehnologije odpirata nove priložnosti pri zmanjševanju izgub in višanju dodane vrednosti v podjetjih. Dosedanje izkušnje z digitalizacijo procesov in orodij, ki jih zajemajo tipični Lean sistemi, so pokazale, da imajo izgube tudi sami procesi izboljševanja oz. zmanjševanja izgub. Z digitalizacijo bomo ob primernih kompetencah zaposlenih izboljšali operativne in organizacijske Lean procese, obenem pa nam zabeleženi podatki omogočajo nove analitike, ki so nam v pomoč pri razčlenjevanju in ugotavljanju novih priložnosti za zmanjšanje izgub.

 

Med najbolj celovite rešitve v svetu za podporo Lean sistema 4.0 lahko uvrstimo orodje PERFORMANCE STORYBOARD®, ki trenutno obsega devet orodij, s katerimi lahko obvladamo več deset področij in procesov v tipičnem Lean sistemu, kot je na primer Toyota Production System.

 

Prava moč pri doseganju poslovne odličnosti leži v kombinaciji načel Lean-a z digitalnimi rešitvami! To dokazujejo predvsem pionirska podjetja, ki so s sinergijo standardiziranih procesov zmanjševanja izgub in uvedbo digitalne tehnologije že dosegla preobrat v rezultatih.

 

Sinergija organizacijskih in operativnih procesov izboljševanja oz. zmanjševanja izgub, bo v kombinaciji z razvojem kompetenc in ob uporabi digitalnih orodij, ki tvorijo Sistem Lean 4.0, prinašala naslednje prednosti:

 

    • Izboljša učinkovitost / Digitalna orodja zagotavljajo podatke in vpoglede v realnem času, kar omogoča v kombinaciji z ostalimi elementi izvajanja Lean-a najprej izboljšanje učinkovitosti procesov zmanjševanja izgub. Posledica teh pa so boljši rezultati glede: varnosti, kakovosti, rokov, produktivnosti, stroškov, človeških virov in tudi okolja.
    • Omogoča boljšo agilnost / Še zlasti v teh dinamičnih časih, ko se pogosteje pojavljajo nepričakovane motnje, ko se zgodi nenaden premik v povpraševanju strank ali prekinitev v dobavni verigi. Digitalna orodja v sinergiji z ostalimi elementi Lean organizacije pomagajo podjetjem, da procese vodenja in zmanjševanja izgub hitreje prilagodijo novim razmeram.
    • Opolnomoči zaposlene / Kombinacija Lean pristopa in digitalnih rešitev lahko bistveno prispeva k opolnomočenju zaposlenih, da bolj prevzemajo odgovornost za svoje vloge in predlagajo izboljšave. Digitalna platforma PERFORMANCE STORYBOARD® izboljša jasnost, olajša sodelovanje in deljenje idej.
    • Zmanjša stroške: Lean projekti so usmerjeni v prepoznavanje in odpravljanje izgub odpadkov, medtem ko digitalizacija teh procesov še dodatno zmanjšuje stroške.

 

V prizadevanjih za poslovno odličnost se z digitalizacijo kažejo nove priložnosti. Podjetje DEMETRA Lean Way, s posluhom za kupca, prilagojenimi Lean projekti v sinergiji z digitalnimi rešitvami PERFORMANCE STORYBOARD®, nudi rešitve na svetovni ravni.

 

Da bi izstopali v današnjem poslovnem svetu, na Lean in digitalne rešitve ne smemo gledati kot na ločene strategije, ampak kot na dopolnjujoče pristope, ki se združijo v Lean sistem 4.0. Tako lahko podjetja izkoristijo potencial Lean procesov in digitalne tehnologije v najboljši možni meri ter si zagotovijo boljši položaj v boju s svetovno konkurenco.