OBVLADOVANJE ZANESLJIVOSTI STROJEV

KAKO SISTEMATIČNO ZMANJŠATI DELEŽ OKVAR

Dejstvo je, da za obvladovanje odpovedi obstajajo različne prakse. Za »popoln« sistem je značilno, da ima poleg primernega orodja tudi usposobljene in motivirane zaposlene, dobro določeno organizacijo ter standardiziran proces, ki zagotavlja sistematično in robustno obravnavanje »težjih« zaustavitev v proizvodnji.

Analiza glavnega ali tudi osnovnega vzroka (root cause analysis) je skupni izraz, ki opisuje širok spekter pristopov, orodij in tehnik, ki se uporabljajo za odkrivanje vzrokov težav. Predvsem, ker ne želimo posledic le odpravljati, temveč jih želimo tudi trajno eliminirati.

Med najbolj razširjenimi analizami je zagotovo vzročno posledični diagram, ki ga poimenujemo tudi ribja kost ali ISHIKAWA. Prednost tovrstnega reševanja je, da je analiza relativno enostavna, saj razdelamo različne vzroke, toda pogosto žal ne rešimo vira problema – glavnega vzroka.

V tem primeru je bolje uporabiti analizo 5 X ZAKAJ, ki nas lako vodi do vira problema, ampak le v primeru, da je analiza tudi robustna. Univerzalno orodje, ki ga običajno uporabljamo pri reševanju problemov, zmanjševanju izgub ali potrat, odpravljanju napak ali nezgod, je nepogrešljivo tudi pri analiziranju okvar.

Navkljub vsesplošnemu razvoju in modernim tehnikam vzdrževanja še vedno radi prisegamo na korektivne ukrepe. Redkeje se posvečamo virom zaradi katerih je odpoved oz. okvara nastala, ali da bi izboljšali preventivno vzdrževanje.

Raje naredimo »vse kar se mora«, kot nekaj, kar zahteva malo drugačno postopanje, ki nam dolgoročno prinese bolj učinkovito delo in manj zastojev v proizvodnji. Govorimo o analitičnem obravnavanju odpovedi med katere spada tudi analiza vzrokov za odpoved.

Daljše ali večje odpovedi bolje in lažje obvladujemo tudi z uporabo digitalnih orodij, kot je TMM - Total Mantainance Management.