METODA 6S, S POUDARKOM NA VARNOSTI

NOV PRISTOP | ENODNEVNA STROKOVNA DELAVNICA

 

Ime 5S izvira iz petih japonskih besed Seiri - ločevati, Seiton - urejati, Seiso - čistiti, Seiketsu - standardizirati, Shitsuke – izvajati v praksi. Koraki sestavljajo strukturirano metodo namenjeno učinkovitemu obvladovanju delovnega prostora.

 Sam izraz 5S je v industriji že dobro poznan. Uporabljajo se deli te metode, brez védenja širše uporabe, da ne govorimo o vpeljavi PROCESA izvajanja 5S. Vzpostavljena strategija in proces 5S v podjetju, potrebuje definirane kazalnike uspešnosti in ustrezno naravnanost in organiziranost osebja, le tako lahko resnično spremljamo in dokažemo zmanjšanje izgub in prihranek na denarju zaradi izvajanja procesa!

Bolj izkušeni, ki izvajajo že tudi bolj sodobne pristope na tem področju, imajo še vedno izziv, da bi dokazali, koliko je bilo zaradi izvajanja tega procesa privarčevanega časa, koliko je bilo manj materialnih izgub in posledično, koliko je bilo na ta način privarčevanega denarja.

DVA KLJUČNA ELEMENTA PRAVILNEGA - PROCESNEGA PRISTOPA 6S

Prvi element: Delo v obliki več-funkcijskih skupin

Glavna značilnost sodobne organizacije je delo v obliki več-funkcijskih delovnih skupin in izpeljava aktivnosti kot projekt. Več-funkcijske delovne skupine so sestavljene iz članov, ki prihajajo iz različnih oddelkov ali funkcij v podjetju. Na tak način se vzpostavi sodelovanje med različnimi oddelki (rušijo se običajni silosi), med člani skupine pride do izmenjave idej in znanja, izboljša se komunikacija med zaposlenimi, zavzetost. Dosežemo tudi, da so v eni delovni skupini vsi tisti, ki so kompetentni za izboljšanje stanja na izbranem območju. Na ta način se težave odpravljajo hitreje in so opazovane in reševane iz različnih zornih kotov.

Drugi element: Pet korakov, toda različni procesi

Da si 5 korakov metode sledi po točno določenem zaporedju, je to z razlogom. V tem pogledu se postopek ni spremenil od samega začetka, vse do danes. Značilnost novega pristopa 5S, da se lahko postopek (proces) razlikuje v času izvedbe (izvedba v nekaj urah, nekaj dneh ali v več mesecih), ali v načinu izvedbe (kako izvajamo postopek). Čas in način izvedbe je odvisen predvsem od učinkov, ki jih želimo doseči. S 5S se lahko zelo uspešno fokusiramo v zmanjšanje izgub, ki so posledica nepopolnega izvajanja 5S. S postopkom 5S lahko zmanjšamo občuten delež izmeta, reklamacij, zastojev, znižamo stroške in tudi preprečimo delovne nezgode, ob predpogoju, da zagotovimo metodološko skladno in zanesljivo beleženje usmerjevalnih (ang. leading) in rezultatskih (ang. lagging) kazalnikov.

Proces 5S, ki ga usmerimo v varnost ang. SAFETY, pogosto poimenujemo 6S. To se izkaže pragmatično že zlasti pri izvajanju rednega nadzora v obliki presoj ali auditov 5S. Piramida nezgod ali »Heinrich-ov zakon« določa statistično pravilo, da določeno število nevarnih pogojev in vedenj, vodi do sorazmernega deleža skoraj dogodkov in tudi delovnih nezgod. Z rednim, dovolj pogostim izvajanem auditov 5S oz. 6S, vzdržujemo in izboljšujemo organizacijo na delovnem mestu in kar je najpomembneje, zagotavljamo varnost.

 • Želite spoznati najnovejše pristope v izvajanju metode 5S?

 • Vas zanima kako s pomočjo metode 5S izboljšati varnost, kakovost, produktivnost in zmanjšati stroške?

 • Vas zanimajo primeri dobre prakse iz podjetij, ki so digitalizirali procese 5S?

IZVAJANJE POSTOPKA 6S, S POUDARKOM NA VARNOSTI

Največja dodana vrednost novega pristopa 5S s fokusom na varnosti, so preprečene nezgode pri delu, tudi najtežje. S postopkom 5S lahko na izvoru odpravimo tudi ostale izgube kakovosti, produktivnosti ...


 

METODA 5S, UČENJE Z IGRO

Svetovna uspešnica za učenje metode 5S z igro

Igranje ni bistveno samo za otroke; temveč je lahko pomemben vir sproščanja in UČENJA tudi za odrasle. Dokaz, da to še kako drži, je doslej najbolje prodajana igra za učenje o metodi 5S, ki so jo razvili v podjetju SESA SYSTEMS. S pomočjo igre 5S, se je v zgolj nekaj letih usposobilo več tisoč oseb širom sveta. Odslej naprej je na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Da bi dosegli optimalen učinek izobraževanja za metodo 5S, priporočamo, da IGRALNI KOMPLET 5S (koda izdelka 819010), dopolnite z uporabo UČNEGA KOMPLETA 5S za praktično učenje (koda izdelka 829110). To je lahko obenem uvodni korak v šolsko delovišče 5S, ki ga izvedete v realnem okolju na delovnem mestu. Nič ni bolj učinkovitega, kot učenje z delom.

Izobraževanje o metodi 5S izvaja s pomočjo priloženega gradiva usposobljeni animator 5S. Zasedba udeležencev mora šteti 5 ali  10 oseb, ker je temu številu prilagojena zasnova igre. Osnovni program izobraževanja z igro 5S lahko traja v povprečju 1-2 uri. V kombinaciji z ostalimi elementi izobraževanja, se trajanje izobraževanja, odvisno od obsega vključenih elementov, lahko podaljša na čas do 6 šolskih ur.

UČENJE METODE 5S Z IGRO - IGRALNI KOMPLET

Osnovni elementi učenja z igro:

 • Inovativno usposabljanje po zadnjih trendih;
 • Maksimalna učinkovitost: "učenje je veliko lažje, če je zabavno!„;
 • Metoda usposabljanja, ki se lahko uporablja za vse zaposlene;
 • Usposabljanje poteka v zasedbi 5-10 oseb, ki jih vodi animator izobraževanja;
 • Igra je odličen pripomoček za nadgradnjo LEAN kulture;
 • Paket za usposabljanje lahko uporabimo kadarkoli in kjerkoli želimo;
 • Usposabljanje je mogoče s pomočjo začetnega kompleta 5S, takoj uskladiti z zagonom 5S v praksi;
 • Igra nam omogoča cenovno ugodno usposabljanje;
 • Komplet obsega: animacijsko gradivo, teoretični priročnik, nasvete in priporočila, orodja in dokumente, ki jih uporabimo v igri;
 • Potrebna je strojna oprema: računalnik, projektor in zaslon za animacijo;
 • Priporoča se, da izobraževanje izvaja guru metode 5S ali LEAN-a;

 

METODA 5S, NOVI PRISTOPI V IZVAJANJU

Enodnevna praktična delavnica

"5S" je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S (seiri - ločevati, seiton - urejati, seiso - čistiti, seiketsu - standardizirati, shitsuke - izvajati v praksi) in sestavljajo strukturirano metodo namenjeno stalnemu razvoju kompetenc zaposlenih za učinkovito obvladovanje delovnega prostora. Viri navajajo, da je bila razvita na Japonskem, v Toyoti, ravno z namenom razvijanje kulture zaposlenih, da se vzpostavi optimalno urejeno in čisto delovno okolje.

Zanimivo je, da sedaj praktično ni podjetja, ki ne bi povzelo vsaj del te metodologije. Pri nas jo pogosto razumemo napačno in opredelimo kot sistem za urejanje in čiščenje, vendar pomeni mnogo več kot to.

Načelo metode 5S je filozofija organiziranja in vodenja, da se rešimo vseh »potrat« ali izgub, ki izhajajo iz neurejenega delovnega okolja. Osnovni cilj metode 5S je vzpostaviti višji nivo kulture in učinkovitosti na delovnem mestu. Je enostavna in izvedljiva v vseh poslovnih ali proizvodnih procesih, tudi v pisarnah, ter za vsakogar. Deluje tudi v domačem okolju.

Metoda 5S in proces stalnega izboljševanja

Kot pri vsakem postopku stalnega izboljševanja, je pri osnovni fazi metode 5S poglavitno, da skozi kontrolo zagotavlja upoštevanje standardov in vnašanje morebitnih izboljšav v standardih delovanja. To se zdi zelo banalno, vendar je to temeljna točka stalnega postopka 5S.

Metoda 5S