UČINKOVITO IZVAJANJE SESTANKOV

Delavnica  »UČINKOVITO IZVAJANJE SESTANKOV« je enodnevna praktična delavnica, katere fokus je temeljito obdelati področje vodenja sestankov.

Sestanki predstavljajo velik časovni vložek vseh podjetij. Študija »Atlassian« kaže, da povprečen udeleženec preživi 18 ur tedensko na sestankih! Vsekakor, brez rednih usklajevanj in dogovarjanj, podjetja ne morejo funkcionirati. Sestanki torej so (in vedno bodo), ključen element vsakega poslovnega sistema. Vprašanje je samo, kako učinkovito jih izvajamo in ali v našem podjetju predstavljajo dodano vrednost ali zgolj strošek oz. potrato časa?

Raziskave kažejo, da skoraj polovica udeležencev sestankov pravi, da so izguba časa. Zakaj prihaja, do takšnih mnenj? Ker sestanki niso dobro organizirani? Ker niso dobro vodeni? Ker sklicatelj ni dobro premislil koga bo povabil in je povabil tudi člane, ki niso dobili aktivnih vlog?

Mnogo je dejavnikov, ki jih je potrebno pri procesu vodenja sestankov upoštevati in kakovostno izvesti, sicer je velika možnost negativnega rezultata sestanka.

Skozi interaktivno delavnico in vaje, boste spoznali metodološko pot, korake in prijeme, kako lahko v vaše lastne procese v komponirate tehniko VODENJA SESTANKOV, kot celovit sistem zagotavljanja poslovne odličnosti.

Ogledali si bomo tudi digitalno aplikacijo ESB, namenjeno učinkovitemu vodenju sestankov, s katero je mogoče na enem mestu, na enostaven in transparenten način, zagotavljati celovito podporo procesu vodenja sestankov.

UČINKOVITO IZVAJANJE SESTANKOV v podjetju, enodnevna delavnica

UČINKOVITO IZVAJANJE SESTANKOV v podjetju, enodnevna delavnica

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem, ki se v podjetju udeležujete sestankov. Sestanki v podjetjih potekajo na različnih nivojih (strateški, taktični in operativni), v različnih oblikah (hitri, stoječi, operativni sestanki, kolegij vodstva, sestanek tima, itd ...)

Naša delavnica in vaje so zasnovane tako, da ustrezajo vsem nivojem organizacije!

Če je na delavnico prijavljenih več kot 6 udeležencev, jo lahko izvedemo v vašem podjetju.

Kdaj se bo program izvajal v naših prostorih, prosimo preverite na naši spletni strani, pod rubriko »Dogodki«.